Voorwaarde deelname Regeling Gratis VOG

Als vrijwilliger heb je een DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen. Daarnaast is de beschikking over internet en een eigen e-mailadres noodzakelijk. Ook moet je staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van je gemeente.

Voorwaarden voor de vereniging
Verder moet jouw vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de Regeling Gratis VOG.

  1. De vereniging heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.
  2. De vereniging hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat de club in het beleid zien hoe vrijwilligers worden geïnformeerd over dit beleid. Bij de aanmelding moet de club het omschreven beleid kunnen uploaden of kunnen aantonen door een link naar het beleid op de website.
  3. De vereniging mag voor de vrijwilligers niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen.
  4. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer.
  5. De vereniging moet eHerkenning 2+ hebben om, na toelating tot de Regeling, gratis VOG's klaar te kunnen zetten voor de vrijwilligers.

Als vrijwilliger heb je een DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen. Daarnaast is de beschikking over internet en een eigen e-mailadres noodzakelijk. Ook moet je staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van je gemeente.

Voorwaarde deelname Regeling Gratis VOG