De Gratis VOG voor vrijwilligers: zo vraag je ’m snel en simpel aan

Hier lees je hoe je de gratis VOG kan aanvragen

  1. De vereniging meldt zich aan op gratisvog.nl. Daarbij verwijst de club naar de gedragscode, het aannamebeleid en de vertrouwenscontactpersoon van jouw club. De kans op goedkeuring is groter als twee van de drie goed zijn geregeld en de leden daarover zijn geïnformeerd.
  2. Het CIBG, een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beoordeelt de aanvraag. Als er informatie ontbreekt of er vragen zijn over de aanmelding, krijgt de club een verzoek om aanvullende informatie. Het CBIG heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Bij goedkeuring ontvangt de vereniging een e-mail met de vervolgstappen.
  3. De vereniging zet voor jou een VOG klaar met het juiste screeningsprofiel, zodat alleen de risico’s gecheckt worden die voor de functie van belang zijn.
  4. Daarna log je in met Digi-D, rond je de aanvraag af en geeft akkoord.
  5. Je ontvangt de VOG en overhandigt deze aan de vereniging. De vereniging checkt of de VOG echt is, geeft deze weer terug en registreert dat jij als vrijwilliger een VOG hebt.

Hier lees je hoe je de gratis VOG kan aanvragen

De Gratis VOG voor vrijwilligers: zo vraag je ’m snel en simpel aan