Voorwaarde deelname Regeling Gratis VOG

Als vereniging moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de Regeling Gratis VOG

De voorwaarden voor iedere sportvereniging:

  1. Je vereniging heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.
  2. Je vereniging hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat je als club in het beleid zien hoe jullie vrijwilligers informeren over dit beleid. Zorg ervoor dat je bij aanmelding het omschreven beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op jullie website.
  3. Je moet voor je vrijwilligers niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen.
  4. Je vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer.
  5. Je vereniging moet eHerkenning 2+ hebben om, als jullie zijn toegelaten tot de Regeling, gratis VOG's klaar te kunnen zetten voor jullie vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen.

Als vereniging moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de Regeling Gratis VOG

Voorwaarde deelname Regeling Gratis VOG