De Regeling
Gratis VOG: zo vraag je ‘m snel
en simpel aan

Hier lees je hoe je de gratis VOG kan aanvragen

  1. Ga naar gratisvog.nl en meld je vereniging aan. Verwijs naar de gedragscode, het aannamebeleid en de vertrouwenscontactpersoon van jouw club. De kans op goedkeuring is groter als je twee van de drie goed hebt geregeld en de leden daarover hebt geïnformeerd.
  2. Het CIBG, een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beoordeelt de aanvraag. Als er informatie ontbreekt of er vragen zijn over de aanmelding, krijg je een verzoek om aanvullende informatie. Het CBIG heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Bij goedkeuring ontvang je een e-mail met de vervolgstappen.

  3. Vraag E-herkenning 2+ aan voor je club. Dit is een online identiteit voor je vereniging, die je nodig hebt om de gratis VOG’s klaar te zetten.

  4. Zet per vrijwilliger een VOG klaar met het juiste screeningsprofiel, zodat alleen de risico’s gecheckt worden die voor de functie van belang zijn.

  5. Daarna logt de vrijwilliger in met Digi-D, rondt de aanvraag af en geeft akkoord.

  6. De vrijwilliger ontvangt de VOG en overhandigt deze aan de vereniging. De vereniging checkt of de VOG echt is, geeft deze weer terug en registreert dat de vrijwilliger een VOG heeft.

Hier lees je hoe je de gratis VOG kan aanvragen

De Regeling
Gratis VOG: zo vraag je ‘m snel
en simpel aan