nieuws 

NOC*NSF

Sportagenda 2032: Nederland
het sportiefste land ter wereld

Onze streefdoelen voor 2032

 • 12 miljoen mensen sporten en sportief bewegen minimaal 3x per week
 • 14 miljoen mensen genieten wekelijks van wedstrijden, competities en evenementen als deelnemer of supporter
 • TeamNL behoort tot de tien meest succesvolle topsportlanden ter wereld
 • 80% van de jeugd heeft een goede beweegvaardigheid
 • 100% van de sportende jeugd heeft een official, trainer en/of coach die aantoonbaar bekwaam is
 • 100% van de mensen voelt zich welkom in een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving
 • Sporters, vrijwilligers, supporters en professionals geven hun sportplezier een 8 of hoger
 • Sporters waarderen hun sportomgeving met een 8 of hoger o.g.v. beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit 
 • De samenleving waardeert de inspirerende en verbindende kracht van topsport bij de aanpak van urgente maatschappelijke vraagstukken met een 8 of hoger

Samen op weg naar het sportiefste land ter wereld
De kracht van sport. Het is ongrijpbaar, als een stukje magie. Het is verbindend, uitdagend en vertrouwd. Een vlammetje dat passies kan aanwakkeren. Iets dat onder de juiste omstandigheden, kan bloeien voor íédereen.

In 2032 heeft iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier. Bovenal door zelf en samen te sporten, te excelleren in sport of sportief te bewegen, maar ook als vrijwilliger, professional en supporter in een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving. Verrijkt door waardevolle topsport. Deze integrale ambitie vormt de basis van de Sportagenda 2032. Lees er hier meer over. Ook gaan wij hier dieper op in op de partnerdag op maandag 27 juni.

Meer informatie over de Nationale Sportweek delen we op de Partnerdag op 27 juni en in de aankomende accountgesprekken.

Europese Week van de Sport
De Nationale Sportweek valt samen met de Europese Week van de Sport, een initiatief van de Europese Commissie. Het doel van deze Europese week is om sporten en lichaamsbeweging in Europa te bevorderen. Daarvoor worden tal van activiteiten georganiseerd. In Nederland is dat de Nationale Sportweek.

Dit was de NOC*NSF Nationale Sportweek van vorig jaar!

‘Jongeren weer in beweging krijgen’
De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in de sport zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren tussen de 13-18 jaar minder zijn gaan sporten of helemaal zijn gestopt. Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “Juist deze groep moeten we weer aan het bewegen krijgen. Sportclubs spelen daarbij een belangrijke rol en zijn heel toegankelijk, juist voor kinderen en jongeren. De NOC*NSF Nationale Sportweek is dé gelegenheid om mensen bij sportclubs te laten herontdekken wat sport met je doet.”

Host city als inspirator
De NOC*NSF Nationale Sportweek maakt jaarlijks zichtbaar hoe iedereen kan genieten van sport en beweging. Door heel Nederland organiseren gemeenten, sportbedrijven en sportclubs activiteiten om iedereen die niet (meer) sport of beweegt hiermee kennis te laten maken. Onze vier host cities zetten lokaal de sport nog eens éxtra in de schijnwerpers. Tien dagen lang zijn er voor hun inwoners allerlei extra activiteiten. De host cities zijn hiermee een voorbeeld, maar ook andere plaatsen en gemeenten kunnen de NOC*NSF Nationale Sportweek inzetten om hun lokale sport- en beweegaanbod te promoten.

Dit jaar zijn Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Lelystad en Dordrecht host city van de NOC*NSF Nationale Sportweek 2022. De NOC*NSF Nationale Sportweek is dit jaar van vrijdag 16 september tot en met zondag 25 september. Het doel is om zoveel mogelijk mensen in Nederland te enthousiasmeren om te sporten en bewegen, allemaal op hun eigen manier. Juist nu, na de coronacrisis, is dat belangrijk.

‘Jongeren weer in beweging krijgen’

Host cities NOC*NSF Nationale Sportweek 2022 bekend

Marc van den Tweel
(algemeen directeur NOC*NSF)

“Dit sectoroverleg biedt precies wat er nodig is voor effectieve samenwerking. Pragmatisch en doelgericht gezamenlijk de impact van de sector versterken”

Sport versterkt impact met sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen

“Met de oprichting van het sectoroverleg is een belangrijke stap gezet om de versnippering van de sport om te zetten in een sterke samenwerking en lobby op basis van een gezamenlijke agenda voor sport in Nederland”, reageert Lodewijk Klootwijk, directeur van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). “Dit sectoroverleg biedt precies wat er nodig is voor effectieve samenwerking. Pragmatisch en doelgericht gezamenlijk de impact van de sector versterken”, vult algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF aan.

Deelnemers
Vaste deelnemers aan het overleg zijn de KNVB, Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS), NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en de Vereniging (lokale) Sportbedrijven Nederland (VSB). Dit najaar stelt het sectoroverleg haar strategische agenda vast.

Het sectoroverleg zet in op het stimuleren van sport en sportief bewegen voor alle Nederlanders. De sector kent al een stevige organisatiegraad. Zo’n 40.000 sportaanbieders (verenigingen, ondernemers en stichtingen) en honderden ondersteunende organisaties zoals sportbonden, foundations en lokale sportbedrijven zijn actief.

Samenwerking in vele onderlinge verbanden is vanzelfsprekend, maar een overkoepelende strategische agenda ontbreekt nog. Juist daarmee kan de sector volgens de initiatiefnemers het gezamenlijke maatschappelijke en materiële rendement verhogen. Ook samenwerking met de overheid en met andere sectoren zoals het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs, is cruciaal.

De maatschappelijke waarde van sport en sportief bewegen is als gevolg van de coronacrisis zichtbaarder dan ooit. Om die waarde voor de samenleving effectief te verzilveren en de gezamenlijke impact te verhogen, start een brede vertegenwoordiging uit de sport met het sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen. Deelnemers zijn de KNVB, NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) en de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSB).

Lees hier ons digitale Jaarverslag 2021.

De Olympische en Paralympische Spelen van Tokio in de zomer bleken later een voorbode van nog strengere Winterspelen een half jaar later. Grote bewondering is op zijn plaats voor het incasserings- en aanpassingsvermogen van onze topsporters, hun begeleiders en alle andere betrokkenen.

Het lijkt erop dat de Nederlandse sport de coronajaren goed heeft overleefd. We zullen echter alle zeilen bij moeten zetten om dezelfde sportdeelnamecijfers als van voor 2020 te bereiken. Met de Sportagenda 2032 willen we nog verder, zodat wat ons betreft in 2032 iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks van sportplezier kan genieten. Jong en oud, zelf en samen sporten, excelleren in sport of sportief bewegen. Maar ook als vrijwilliger, professional of supporter in een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving actief zijn. Met topsporters als inspiratiebron en rolmodellen, juist voor jongeren.

Het afgelopen jaar kende veel uitdagingen, vooral vanwege het coronavirus. De forse beweegachterstand, vooral bij jonge kinderen en jongeren, meegenomen uit 2020, werd helaas niet ingelopen. Sterker nog, jongeren ervaren barrières om te gaan sporten, van de kosten tot gebrek aan tijd door studiedruk. Want overal moeten ze flink inhalen. Aan de sportaanbieders in Nederland zal het niet liggen, die zijn er weer helemaal klaar voor iedereen te ontvangen.

Ook in 2021 liet de sport zich weer van de beste kant zien als het om verantwoord maatschappelijk gedrag gaat. Chapeau voor al die sportclubs en hun overkoepelende bonden hoe zij bijna twee jaar in staat zijn gebleken overeind te blijven en nu snel door kunnen schakelen en weer volledig open zijn. Het is goed om te zien dat de sport in Nederland nu alweer zo sterk terugveert uit de lockdowns en andere beperkende maatregelen.

Topsport
Ook voor de internationale topsport was 2021 een extreem lastig jaar. Veel ging in tegenstelling tot in 2020 dit jaar wel door, maar omringd met tot voor een paar jaar terug nog onvoorstelbare maatregelen om de verspreiding van het virus via internationale sportevenementen te voorkomen.

Ook in 2021 is hard gewerkt om te laten zien dat er met sport echt veel te winnen valt in onze samenleving, ook als de omstandigheden uitdagend zijn. Het coronavirus was vorig jaar opnieuw veel bepalend. Voor iedereen in Nederland en zeker ook voor de sport, op alle niveaus. Ook de grote topsportevenementen, zoals de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, werden gedomineerd door corona. Lees er alles over in het digitale jaarverslag van NOC*NSF.

Lees het digitale Jaarverslag 2021

Terugkijken naar een bewogen en uitdagend jaar

Onderzoek Nielsen: merkbekendheid TeamNL stijgt naar 79 procent

Media exposure
De totale media exposure van TeamNL wordt medio juni opgeleverd. Op dit moment wordt dit geanalyseerd door Nielsen. 

Trots
Meer dan de helft (55%) van de Nederlanders voelt zich trots als TeamNL wint. 38 procent van de Nederlanders voelt zich verbonden met TeamNL. Hierbij wordt ook beoordeeld dat de prestaties van de atleten belangrijker zijn dan TeamNL (de breinpositie die TeamNL heeft is nog diffuus).

Enkele belangrijke uitkomsten van 1 meting (maart 2022:

Merkbekendheid gestegen
De merkbekendheid van TeamNL is gestegen naar 79 procent. Dit is het resultaat van alle redactionele en commerciële exposure samen, waarin de nadruk lag op de Spelen van Tokio en Beijing, die kort na elkaar plaatsvonden.

TV vs. social media
Met 91 procent is televisie het belangrijkste kanaal om TeamNL te volgen, vooral door de doelgroep 50-65 jaar. Van de jongere doelgroep (16-29 jaar) volgt 62% TeamNL via de TeamNL-social media en die van de sporters/teams.

Sinds 2017 voert Nielsen Sports in opdracht van TeamNL vier keer per jaar het merksterkte-onderzoek uit. Dit onderzoek geeft inzicht in de bekendheid van/interesse in TeamNL, het imago van TeamNL, de top sporten in Nederland, sponsorbekendheid, demografische kenmerken en overige ontwikkelingen en trends. Uit de eerste meting van 2022 bleek onder meer dat de merkbekendheid van TeamNL is gestegen van 66 procent (meting 4 2021, december) naar 79 procent.

nieuws 

NOC*NSF

Onze streefdoelen voor 2032

 • 12 miljoen mensen sporten en sportief bewegen minimaal 3x per week
 • 14 miljoen mensen genieten wekelijks van wedstrijden, competities en evenementen als deelnemer of supporter
 • TeamNL behoort tot de tien meest succesvolle topsportlanden ter wereld
 • 80% van de jeugd heeft een goede beweegvaardigheid
 • 100% van de sportende jeugd heeft een official, trainer en/of coach die aantoonbaar bekwaam is
 • 100% van de mensen voelt zich welkom in een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving
 • Sporters, vrijwilligers, supporters en professionals geven hun sportplezier een 8 of hoger
 • Sporters waarderen hun sportomgeving met een 8 of hoger o.g.v. beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit 
 • De samenleving waardeert de inspirerende en verbindende kracht van topsport bij de aanpak van urgente maatschappelijke vraagstukken met een 8 of hoger

Samen op weg naar het sportiefste land ter wereld
De kracht van sport. Het is ongrijpbaar, als een stukje magie. Het is verbindend, uitdagend en vertrouwd. Een vlammetje dat passies kan aanwakkeren. Iets dat onder de juiste omstandigheden, kan bloeien voor íédereen.

In 2032 heeft iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier. Bovenal door zelf en samen te sporten, te excelleren in sport of sportief te bewegen, maar ook als vrijwilliger, professional en supporter in een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving. Verrijkt door waardevolle topsport. Deze integrale ambitie vormt de basis van de Sportagenda 2032. Lees er hier meer over. Ook gaan wij hier dieper op in op de partnerdag op maandag 27 juni.

Sportagenda 2032: Nederland
het sportiefste land ter wereld

Meer informatie over de Nationale Sportweek delen we op de Partnerdag op 27 juni en in de aankomende accountgesprekken.

Europese Week van de Sport
De Nationale Sportweek valt samen met de Europese Week van de Sport, een initiatief van de Europese Commissie. Het doel van deze Europese week is om sporten en lichaamsbeweging in Europa te bevorderen. Daarvoor worden tal van activiteiten georganiseerd. In Nederland is dat de Nationale Sportweek.

Dit was de NOC*NSF Nationale Sportweek van vorig jaar!

‘Jongeren weer in beweging krijgen’
De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in de sport zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren tussen de 13-18 jaar minder zijn gaan sporten of helemaal zijn gestopt. Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “Juist deze groep moeten we weer aan het bewegen krijgen. Sportclubs spelen daarbij een belangrijke rol en zijn heel toegankelijk, juist voor kinderen en jongeren. De NOC*NSF Nationale Sportweek is dé gelegenheid om mensen bij sportclubs te laten herontdekken wat sport met je doet.”

Host city als inspirator
De NOC*NSF Nationale Sportweek maakt jaarlijks zichtbaar hoe iedereen kan genieten van sport en beweging. Door heel Nederland organiseren gemeenten, sportbedrijven en sportclubs activiteiten om iedereen die niet (meer) sport of beweegt hiermee kennis te laten maken. Onze vier host cities zetten lokaal de sport nog eens éxtra in de schijnwerpers. Tien dagen lang zijn er voor hun inwoners allerlei extra activiteiten. De host cities zijn hiermee een voorbeeld, maar ook andere plaatsen en gemeenten kunnen de NOC*NSF Nationale Sportweek inzetten om hun lokale sport- en beweegaanbod te promoten.

Dit jaar zijn Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Lelystad en Dordrecht host city van de NOC*NSF Nationale Sportweek 2022. De NOC*NSF Nationale Sportweek is dit jaar van vrijdag 16 september tot en met zondag 25 september. Het doel is om zoveel mogelijk mensen in Nederland te enthousiasmeren om te sporten en bewegen, allemaal op hun eigen manier. Juist nu, na de coronacrisis, is dat belangrijk.

‘Jongeren weer in beweging krijgen’

Host cities NOC*NSF Nationale Sportweek 2022 bekend

“Met de oprichting van het sectoroverleg is een belangrijke stap gezet om de versnippering van de sport om te zetten in een sterke samenwerking en lobby op basis van een gezamenlijke agenda voor sport in Nederland”, reageert Lodewijk Klootwijk, directeur van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). “Dit sectoroverleg biedt precies wat er nodig is voor effectieve samenwerking. Pragmatisch en doelgericht gezamenlijk de impact van de sector versterken”, vult algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF aan.

Deelnemers
Vaste deelnemers aan het overleg zijn de KNVB, Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS), NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en de Vereniging (lokale) Sportbedrijven Nederland (VSB). Dit najaar stelt het sectoroverleg haar strategische agenda vast.

Het sectoroverleg zet in op het stimuleren van sport en sportief bewegen voor alle Nederlanders. De sector kent al een stevige organisatiegraad. Zo’n 40.000 sportaanbieders (verenigingen, ondernemers en stichtingen) en honderden ondersteunende organisaties zoals sportbonden, foundations en lokale sportbedrijven zijn actief.

Samenwerking in vele onderlinge verbanden is vanzelfsprekend, maar een overkoepelende strategische agenda ontbreekt nog. Juist daarmee kan de sector volgens de initiatiefnemers het gezamenlijke maatschappelijke en materiële rendement verhogen. Ook samenwerking met de overheid en met andere sectoren zoals het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs, is cruciaal.

Marc van den Tweel
(algemeen directeur NOC*NSF)

“Dit sectoroverleg biedt precies wat er nodig is voor effectieve samenwerking. Pragmatisch en doelgericht gezamenlijk de impact van de sector versterken”

De maatschappelijke waarde van sport en sportief bewegen is als gevolg van de coronacrisis zichtbaarder dan ooit. Om die waarde voor de samenleving effectief te verzilveren en de gezamenlijke impact te verhogen, start een brede vertegenwoordiging uit de sport met het sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen. Deelnemers zijn de KNVB, NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) en de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSB).

Sport versterkt impact met sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen

Lees hier ons digitale Jaarverslag 2021.

De Olympische en Paralympische Spelen van Tokio in de zomer bleken later een voorbode van nog strengere Winterspelen een half jaar later. Grote bewondering is op zijn plaats voor het incasserings- en aanpassingsvermogen van onze topsporters, hun begeleiders en alle andere betrokkenen.

Het lijkt erop dat de Nederlandse sport de coronajaren goed heeft overleefd. We zullen echter alle zeilen bij moeten zetten om dezelfde sportdeelnamecijfers als van voor 2020 te bereiken. Met de Sportagenda 2032 willen we nog verder, zodat wat ons betreft in 2032 iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks van sportplezier kan genieten. Jong en oud, zelf en samen sporten, excelleren in sport of sportief bewegen. Maar ook als vrijwilliger, professional of supporter in een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving actief zijn. Met topsporters als inspiratiebron en rolmodellen, juist voor jongeren.

Het afgelopen jaar kende veel uitdagingen, vooral vanwege het coronavirus. De forse beweegachterstand, vooral bij jonge kinderen en jongeren, meegenomen uit 2020, werd helaas niet ingelopen. Sterker nog, jongeren ervaren barrières om te gaan sporten, van de kosten tot gebrek aan tijd door studiedruk. Want overal moeten ze flink inhalen. Aan de sportaanbieders in Nederland zal het niet liggen, die zijn er weer helemaal klaar voor iedereen te ontvangen.

Ook in 2021 liet de sport zich weer van de beste kant zien als het om verantwoord maatschappelijk gedrag gaat. Chapeau voor al die sportclubs en hun overkoepelende bonden hoe zij bijna twee jaar in staat zijn gebleken overeind te blijven en nu snel door kunnen schakelen en weer volledig open zijn. Het is goed om te zien dat de sport in Nederland nu alweer zo sterk terugveert uit de lockdowns en andere beperkende maatregelen.

Topsport
Ook voor de internationale topsport was 2021 een extreem lastig jaar. Veel ging in tegenstelling tot in 2020 dit jaar wel door, maar omringd met tot voor een paar jaar terug nog onvoorstelbare maatregelen om de verspreiding van het virus via internationale sportevenementen te voorkomen.

Ook in 2021 is hard gewerkt om te laten zien dat er met sport echt veel te winnen valt in onze samenleving, ook als de omstandigheden uitdagend zijn. Het coronavirus was vorig jaar opnieuw veel bepalend. Voor iedereen in Nederland en zeker ook voor de sport, op alle niveaus. Ook de grote topsportevenementen, zoals de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, werden gedomineerd door corona. Lees er alles over in het digitale jaarverslag van NOC*NSF.

Lees het digitale Jaarverslag 2021

Terugkijken naar een bewogen en uitdagend jaar

Media exposure
De totale media exposure van TeamNL wordt medio juni opgeleverd. Op dit moment wordt dit geanalyseerd door Nielsen. 

Trots
Meer dan de helft (55%) van de Nederlanders voelt zich trots als TeamNL wint. 38 procent van de Nederlanders voelt zich verbonden met TeamNL. Hierbij wordt ook beoordeeld dat de prestaties van de atleten belangrijker zijn dan TeamNL (de breinpositie die TeamNL heeft is nog diffuus).

Enkele belangrijke uitkomsten van 1 meting (maart 2022:

Merkbekendheid gestegen
De merkbekendheid van TeamNL is gestegen naar 79 procent. Dit is het resultaat van alle redactionele en commerciële exposure samen, waarin de nadruk lag op de Spelen van Tokio en Beijing, die kort na elkaar plaatsvonden.

TV vs. social media
Met 91 procent is televisie het belangrijkste kanaal om TeamNL te volgen, vooral door de doelgroep 50-65 jaar. Van de jongere doelgroep (16-29 jaar) volgt 62% TeamNL via de TeamNL-social media en die van de sporters/teams.

Sinds 2017 voert Nielsen Sports in opdracht van TeamNL vier keer per jaar het merksterkte-onderzoek uit. Dit onderzoek geeft inzicht in de bekendheid van/interesse in TeamNL, het imago van TeamNL, de top sporten in Nederland, sponsorbekendheid, demografische kenmerken en overige ontwikkelingen en trends. Uit de eerste meting van 2022 bleek onder meer dat de merkbekendheid van TeamNL is gestegen van 66 procent (meting 4 2021, december) naar 79 procent.

Onderzoek Nielsen: merkbekendheid TeamNL stijgt naar 79 procent