social media copy

  • De tagline van Rookvrije Generatie is: ‘De wereld/sport wordt rookvrij. Wen er maar aan.’ Het is belangrijk dat, als deze tagline in de copy wordt gebruikt, de tekst niet wordt opgeknipt maar altijd volledig achter elkaar geschreven staat (zoals ook in de tekstsuggestie hiernaast wordt weergegeven).
  • Tag en/of benoem Rookvrije Generatie in de post en social copy. De kanalen van Rookvrije Generatie zijn als volgt:
    TwitterFacebookInstagramLinkedIn
  • De insteek van de social copy is nooit negatief. Er worden geen emoji’s als ❌, ⛔ of 👎 gebruikt.
  • We adviseren om op de kanalen Twitter en Facebook maximaal twee hashtags te gebruiken. Onze voorkeur heeft dan #rookvrijegeneratie en #wenermaaraan (laatstgenoemde dan wel altijd in combinatie met de zin 'De sport wordt rookvrij'). Op de andere kanalen kunnen ook de volgende hashtags nog worden toegevoegd: #dewereldwordtrookvrij, #desportwordtrookvrij, #rookvrij, #rookvrijesport.

Voel je vrij om de teksten aan te passen, maar hou wel rekening met de volgende spelregels:

Op deze pagina vind je aantal tekstsuggesties die jouw sportbond kan gebruiken bij het delen van de verschillende campagnevideo’s en/of visuals op social media. De tekst en emoji’s tussen haakjes zijn aanpasbaar naar de specifieke sport van de bond. Let dus op dat de vierkante haakjes [] niet terugkomen in de social copy!

Social media copy