Investeren in de toekomst van de club

Als sportclub heb je meer te bieden dan sport alleen. Je zorgt ervoor dat vriendschappen ontstaan, dat mensen plezier hebben en werken aan hun gezondheid, dat bepaalde groepen met elkaar in contact komen, dat waarden en normen worden bijgebracht en nog veel meer. En dat voor een zeer goede prijs, dankzij vrijwilligers!

Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te behouden. Niemand heeft tijd of wil zich voor langere tijd vastleggen en dat zorgt voor problemen. Daarnaast worden de eisen van sporters en ouders steeds hoger. Ze verwachten enthousiaste en het liefst gediplomeerde trainers met goede trainingsstof, persoonlijke aandacht en sociale veiligheid voor de sporters en kwetsbare groepen.

Hoe voorkom je dat je vrijwilligers overvraagt? Of beter: Hoe zorg je ervoor dat wat ze doen, ze goed en met plezier (blijven) doen? Ga na of je een beroepskracht kunt inzetten om vrijwilligers te ontlasten en te ondersteunen bij hun werk. Niet eenmalig, maar een paar seizoenen lang. Hiermee investeer je duurzaam in de toekomst van jouw club, dus doe dit altijd in overleg met je leden en stakeholders. Je hebt elkaar nodig om er een succes van te maken. Deze toolkit helpt jullie bij het nemen van dit besluit en het verdere proces van professionalisering.

Voorwoord