“De beroepskracht op onze club houdt zich bezig met uitdagingen waar wij als bestuur en vrijwilligers niet aan toe komen, maar die wel belangrijk zijn om onze club vitaal te houden. Het lost niet direct alles op, maar het helpt wel om een goede start te maken!”
Bestuurslid tennisvereniging, Tilburg

Investeren in de toekomst van de club

Als sportclub heb je meer te bieden dan sport alleen. Je zorgt ervoor dat vriendschappen ontstaan, dat mensen plezier hebben en werken aan hun gezondheid, dat bepaalde groepen met elkaar in contact komen, dat waarden en normen worden bijgebracht en nog veel meer. En dat voor een zeer goede prijs, dankzij vrijwilligers!

Het wordt alleen steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te behouden. Bijna niemand wil zich voor langere tijd vastleggen en dat zorgt voor problemen in de organisatie. Daarnaast worden de kwaliteitseisen van sporters en ouders steeds hoger, maar hoe zorg je ervoor dat je club professionaliseert zonder je vrijwilligers te overvragen? Of beter: Hoe zorg je ervoor dat wat ze doen, ze goed en met plezier (blijven) doen? Bekijk de mogelijkheid om een beroepskracht in te zetten om jullie vrijwilligers te ontlasten en te ondersteunen bij hun werk. Niet eenmalig, maar een paar seizoenen lang. Hiermee investeer je duurzaam in de toekomst van jouw club.

Deze toolkit helpt je bij het nemen van bepaalde cruciale besluiten bij één van de vormen van professionalisering. De inhoud van deze toolkit wordt regelmatig geactualiseerd. Nu staan we vooral stil bij de functies van verenigingsmanager, sportparkmanager, de clubkadercoach en de trainersbegeleider, maar deze worden later aangevuld met andere type beroepskrachten. 

Heb je een vraag of suggestie? Stuur dan een e-mail naar support@nocnsf.nl

Voorwoord