“De opdracht is helder , belangrijk om nu een duidelijk, afgebakend werk pakket samen te stellen

Takenpakket en functieprofiel uitwerken

Het is verstandig om de concrete taken, werkzaamheden en gewenste competenties te benoemen waarover de professional moet beschikken. Net als de benodigde opleidingsachtergrond én de passende salariëring. Ofwel, een functieprofiel.

Taken en werkzaamheden
Maak inzichtelijk welke taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden bij de beroepskracht liggen. Maak ook een inschatting van het totaalaantal uren per jaar die de beroepskracht besteedt aan taken en werkzaamheden. Zo krijg je inzichtelijk waar de meeste tijd aan besteed moet worden en voor hoeveel uur de beroepskracht in dienst moet komen. Gedurende de jaren kan het zijn dat je een beroepskracht voor meer of minder uur in dienst moet nemen of dat je zelfs toewerkt naar meerdere beroepskrachten.

Competenties en achtergrond
Vervolgens bepaal je over welke competenties de beroepskracht moet beschikken en welke opleidingsachtergrond hier het beste bij past. Denk hierbij aan opleiding, cursussen, trainers- en/of pedagogische scholingen of wellicht een managementachtergrond.

Functieprofiel
Al deze informatie verwerk je in een functieprofiel waarin je ook de inspanningsverplichtingen opneemt. Veelvoorkomende functieprofielen bij sportclubs zijn die van trainer-coach, hoofd opleidingen of technisch manager, facilitair medewerker, fysiotherapeut, jeugdsportcoördinator en verenigingsmanager. Deze genoemde functies zijn voornamelijk gericht op interne processen en op het eigen clubaanbod. Klik op netwerkindesport.nl voor de meest voorkomende functieprofielen bij sportclubs.

Toekomstige managementfuncties richten zich ook op de directe omgeving, op naastgelegen clubs en nieuwe doelgroepen. Hieronder tref je een paar functieprofielen die naar binnen en naar buiten gericht zijn.

Bovenstaande lijst is niet compleet. Een landelijke werkgroep (Human Capital Agenda) buigt zich hier momenteel over.

Salariëring
Je dient de beroepskracht in te schalen in een passende cao-schaal. Op de website CAO - Netwerk in de Sport vind je een inschaling van referentiefuncties. Bij managementfuncties kun je al snel denken aan schaal 9 of 10 van de CAO Sportverenigingen of CAO Sport. De CAO Sport is meer bedoeld voor werknemers bij koepelorganisaties en regionale organisaties. Het is afhankelijk van waar het werkgeverschap komt te liggen welke CAO eventueel van toepassing is.

Voorbeeld vacatureteksten
Wil je een vacature gaan uitzetten? Bespaar dan tijd door je te laten inspireren door onderstaande vacatureteksten. Het zijn geanonimiseerde voorbeelden uit de praktijk.