Sportkader Nederland
(provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel)

Huis voor de Sport Groningen
(provincie Groningen)

Sporttechnisch Kader Drenthe
(provincie Drenthe)

Sportwerkgever Fryslân
(provincie Friesland)

Sport service Noord-Brabant
(provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland)

“De kandidaat is gevonden! Hoe gaan we vervolgens het werkgeverschap inrichten?”

Goed werkgeverschap regelen

Voor de verloning van technische beroepskrachten (onder andere trainers-coaches) geldt dat deze organisaties een uitzonderingspositie hebben met betrekking tot de btw-afdracht. Let op: dit geldt niet voor beleidsmatige beroepskrachten of verenigingsmanagers. De formaliteiten van het werkgeverschap worden verzorgd door het sportservicebureau. Hiervoor betaalt de vereniging administratiekosten en circa 8-9% heffing van de loonsom van de betreffende professional voor dekking van ziektevoorziening, afhandeling van loonsom en overige service.

Op Sportkadernederland.nl kun je zelf een pro-forma berekening maken om te beoordelen wat invloed heeft op de kosten die gemoeid zijn met het werkgeverschap. Klik hier voor een stappenplan.

Voordelen

  • Full-service dienstverlening, inclusief uitbetalen nettoloon, doorbetaling bij ziekte en helpdesk en administratie;

  • Gespecialiseerd in de CAO-Sportvereniging en gedetailleerde kennis van de sportsector;

  • Volledig vertrouwd met vrijwilligersorganisaties;

  • Platform voor werving functionarissen.

Er moet inzicht komen in de diverse aanstellingen en het hebben van een organisatiestructuur die daarin faciliteert. Het kan zijn dat de beroepskracht in dienst komt van jouw club of dat er een zzp’er (freelancer) aan de slag gaat.

Aangaan van dienstverband of inhuren zzp’er?
Bedenk of je een dienstverband wil aangaan met iemand of dat je iemand inhuurt op freelancebasis (zzp). Dit hangt af van het type werkzaamheden. Het inhuren van een zzp’er kan ook handig zijn voor eenmalige of onregelmatige klussen. De freelancer doet zijn werk en gaat weer weg. De gewerkte uren worden gefactureerd, uitbetaald en de zaak is ‘afgehandeld’. Het inhuren van freelancers is echter substantieel duurder dan een werknemer in loondienst.

Uitbesteden van formele rol als werkgever aan ‘een derde’
In de sport treffen we verschillende werkgeversconstructies aan. Er is een onderscheid tussen formeel en materieel werkgeverschap. De formele werkgever regelt de rechtspositie en is premieplichtig naar de fiscus. Deze zorgt voor loonbetaling, uitvoering werknemersverzekeringen, inhouding en afdracht loonbelasting, overleg met vakbonden over arbeidsvoorwaarden, etc. De materiële werkgever is belast met de feitelijke (dagelijkse) aansturing op de werkvloer voor die werkzaamheden waarvoor de functionaris is aangesteld. Bij veel clubs is dat laatste aan de orde.

Sportkader Nederland en vier provinciale sportservicebureaus zijn bureaus die zich van oorsprong bezighouden met de ondersteuning van verenigingen op het vlak van werkgeverschap. Gezamenlijk bedienen zij in heel Nederland duizenden sportprofessionals, werkzaam bij lokale sportorganisaties. Al deze organisaties zijn gespecialiseerd in het verlonen voor verenigingen en kunnen adviseren bij het inschalen van medewerkers en het vrijblijvend opstellen van een kostenoverzicht. Zij kunnen adviseren op basis van ervaringen bij veel andere verenigingen. 

Klik op de sportserviceorganisatie in jouw regio:ereniging en gedetailleerde kennis van de sportsector;

“Het is in het begin altijd aftasten, wat wel, wat niet. Beetje naar links, beetje naar rechts. Het is niet zo van: ‘Succes!’, en als bestuur ben je er niet meer bij betrokken. Het is een ongelooflijke beleidswijziging van de club, die het bestuur goed moet ondersteunen en goed moet begeleiden.”

Oud-voorzitter voetbalvereniging, Doetinchem