“Onze beroepskracht is gestart. Nu moeten we onze weg vinden in de rol van werkgever en werknemer.”

Goed werkgever zijn

Zoals vermeld is het een optie voor jullie club om de beroepskracht in dienst te nemen of als zzp’er in te huren. In dat geval is het ook van belang om je te buigen over een goede invulling van jullie rol als werkgever.

Faciliteer ontwikkeling en werkplezier!
Je wilt als club een duurzame werkrelatie opbouwen met de beroepskracht en je vrijwilligers. Daarvoor zijn persoonlijke ontwikkeling en werkplezier cruciaal. Als werkgever kun je hierin faciliteren. Zorg dat er veel informele gesprekken en andere contactmomenten zijn, zodat je goed op de hoogte bent van wat iemand drijft en wat er speelt.

Wijs een bestuurslid (of twee) aan als aanspreekpunt voor de beroepskracht. Het is statutair gezien niet mogelijk dat de beroepskracht onderdeel is van het bestuur. De beroepskracht kan wel bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn om tussentijdse resultaten voor te leggen of op een andere manier inbreng te hebben. Leg zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de beroepskracht zelf, dit verhoogt zijn betrokkenheid en zorgt voor meer resultaten. Laat de beroepskracht vooral ook meebepalen welke onderwerpen er op de agenda komen in de (in)formele gesprekken

Daarnaast is het noodzakelijk om een aantal formele gesprekken te hebben per seizoen:

  • Startgesprek: dit gesprek vindt plaats voordat de beroepskracht daadwerkelijk begint met zijn functie. Maak procesmatige en inhoudelijke afspraken met elkaar en bepaal de doelstellingen en resultaten voor het komende seizoen.

  • Tussentijds gesprek: halverwege het seizoen heb je een gesprek waarin je bespreekt wat goed gaat, wat beter kan en of de beroepskracht op koers ligt met zijn planning.

  • Evaluatie- en toekomstgesprek: aan het einde van het seizoen evalueer je het seizoen; wat ging er goed en zijn de doelstellingen behaald? Ook blik je vooruit op de toekomst; hoe gaat de samenwerking voortgezet worden, welke afspraken worden er gemaakt en waarin wil de beroepskracht zich eventueel ontwikkelen?