“Mooi dat we weten wat we nodig hebben: maar hoe gaan we dit organiseren en hoe gaan we deze beroepskracht betalen?”

Financiering zoeken en organisatie inrichten

Om je club voor de toekomst veilig te stellen, investeer je voor langere tijd. Het gaat om de realisatie van bijvoorbeeld duurzame accommodatie en faciliteiten, maar ook om het structureel inzetten van menskracht zoals we in deze toolbox bespreken.

Succesvolle voorbeelden uit de praktijk laten zien dat er minimaal twee jaar nodig zijn om zo’n beroepskracht met behulp van vrijwilligers resultaten te laten behalen die bijdragen aan jullie ambitie. Daarom is het belangrijk toe te werken naar een structurele duurzame investering in menskracht die je binnen de vereniging borgt. Je kunt denken aan een structurele eigen bijdrage vanuit de club, maar ook aan een bijdrage vanuit externen.

Eigen clubbegroting
Je onderzoekt in eerste instantie welke bijdrage jouw organisatie zelf kan leveren voor het betalen van een beroepskracht. Vervolgens bepaal je hoe die bijdrage duurzaam geborgd wordt om risico’s te beperken. Je kunt het financieringsmodel ook per jaar aanpassen, door bijvoorbeeld contributieverhoging door te voeren of door aan de beroepskracht de opdracht te geven om zichzelf na verloop van tijd (bijvoorbeeld na één seizoen/jaar) terug te verdienen.

Kleine club? Doe het samen!
Beschik je als club over weinig financiële middelen? Denk dan niet meteen dat professionalisering er voor jouw club niet in zit. Overweeg om dit samen met anderen in je omgeving te doen. In een sporthal of op een sportpark deel je soms al gezamenlijke faciliteiten zoals horeca, wifi en een AED. Waarom dan ook niet een manager? Je kunt gezamenlijk geld opzijzetten voor een beroepskracht.

Aanvulling vanuit jullie gemeente
Je gemeente kan mogelijk een medefinancier zijn. Er bestaan verschillende subsidieregelingen waarvan gebruikgemaakt kan worden, zoals de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoachregeling). Deze is bedoeld om met behulp van arbeidskrachten de sport- en beweegparticipatie te verhogen. 

Aanvulling vanuit je sportbond
Er zijn voorbeelden van sportbonden die bereid zijn financieel bij te dragen als er een goed plan ligt én er financiering vanuit de club wordt ingebracht. Neem contact op met de accountmanager van jouw sportbond om te vragen naar de mogelijkheden op dit gebied.

Sponsoring en/of partners
Via sponsoring of partners kun je ook geld binnenhalen. Een voorbeeld van financiering via sponsoring zijn de specifieke trainingen voor een talentengroep of looptrainingen.
Sponsoring van een professional door één partij is kwetsbaar. 

Aangaan van dienstverband of inhuren zzp’er?
Bedenk of je een dienstverband wil aangaan met iemand of dat je iemand inhuurt op freelancebasis (zzp). Dit hangt af van het type werkzaamheden. Het inhuren van een zzp’er kan ook handig zijn voor eenmalige of onregelmatige klussen. De freelancer doet zijn werk en gaat weer weg. De gewerkte uren worden gefactureerd, uitbetaald en de zaak is ‘afgehandeld’. Het inhuren van freelancers is doorgaans goedkoper Je betaalt namelijk geen sociale premies, verzekeringen, reiskosten, verlof, of andere kosten, alleen de gewerkte uren plus de btw (voor niet-technische functies). Daarnaast zijn freelancers flexibel, experts in hun vakgebied en vaak ondernemend ingesteld.