“Mooi dat we weten wat we nodig hebben: maar hoe gaan we deze beroepskracht betalen?”

Financiering regelen

“De verenigingen dragen dus ook bij aan mijn salaris en ik denk dat dat ook een van de successen is van het concept. Dat die verenigingen zich ook echt verantwoordelijk voelen, want ze moeten zelf investeren en dan krijgen ze er ook veel voor terug.”

Sportparkmanager, Nieuwegein

Succesvolle voorbeelden uit de praktijk laten zien dat er minimaal twee jaar nodig zijn om zo’n beroepskracht met behulp van vrijwilligers resultaten te laten behalen die bijdragen aan jullie ambitie. Daarom is het belangrijk toe te werken naar een structurele financiële investering in menskracht die je binnen de vereniging borgt. Want eigen middelen steken in eigen mensen is een succesfactor gebleken. En natuurlijk kun je op zoek gaan naar mogelijkheden voor aanvullende financiering van salariskosten.

Eigen clubbegroting
Je onderzoekt in eerste instantie welke bijdrage jouw organisatie zelf kan leveren voor het betalen van een beroepskracht. Vervolgens bepaal je hoe die bijdrage duurzaam geborgd wordt om risico’s te beperken. Je kunt het financieringsmodel ook per jaar aanpassen, door bijvoorbeeld contributieverhoging door te voeren of door aan de beroepskracht de opdracht te geven om zichzelf na verloop van tijd (bijvoorbeeld na één seizoen/jaar) gedeeltelijk terug te verdienen.

Kleine club? Doe het samen!
Beschik je als club over weinig financiële middelen? Denk dan niet meteen dat professionalisering er voor jouw club niet in zit. Overweeg om dit samen met anderen in je omgeving te doen. In een sporthal of op een sportpark deel je soms al gezamenlijke faciliteiten zoals horeca, wifi en een AED. Waarom dan ook niet een manager? Je kunt gezamenlijk geld opzijzetten voor een beroepskracht.

Aanvulling vanuit jullie gemeente
Je gemeente kan mogelijk een medefinancier zijn. Er bestaan verschillende subsidieregelingen waarvan gebruikgemaakt kan worden, zoals de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoachregeling). Deze is bedoeld om met behulp van arbeidskrachten de sport- en beweegparticipatie te verhogen. 

Aanvulling vanuit je sportbond
Er zijn voorbeelden van sportbonden die bereid zijn financieel bij te dragen als er een goed plan ligt én er financiering vanuit de club wordt ingebracht. Neem contact op met de accountmanager van jouw sportbond om te vragen naar de mogelijkheden op dit gebied.

Sponsoring en/of partners
Via sponsoring of partners kun je ook geld binnenhalen. Dat gaat vaak om incidentele financiering en is daarom minder geschikt voor dekking van structurele kosten, maar het kan wel bijdragen. Een voorbeeld van financiering via sponsoring zijn de specifieke trainingen voor een talentengroep of looptrainingen. Sponsoring van een professional door één partij is kwetsbaar.