“Help! De druk op club wordt te groot, we hebben een beroepskracht nodig!"

Ambitie vaststellen

Organiseer gesprekken of bijeenkomsten waar je de toegevoegde waarde van de beroepskracht uitlegt. Maak helder wat de investering oplevert en welke taken er, naast de zichtbare taken, nog meer worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de werving van nieuwe leden via het onderwijs. Vaak is de beroepskracht meer uren bezig dan op het eerste oog te zien is.

Professionaliseren begint bij het bepalen van de ambities van de sportclub / sportpark. Misschien vinden jullie het tijd om jullie trainers beter te maken, de vrijwilligers binnen de club te ondersteunen, nieuw aanbod te organiseren of het contact met het onderwijs nieuw leven in te blazen met als uiteindelijke doel jullie sportclub / sportpark te versterken. De clubambitie bepaalt de koers en geeft richting aan de taken die de beroepskracht gaat uitvoeren. Bepaal – indien dit nog niet gedaan is – in overleg met de leden, partners, sponsors en vrijwilligers waar je met de club naartoe wil.