Campagneplanning

Organiseer je activiteiten? Deel het met sara.sportweek@nocnsf.nl en wij zetten jullie link op nationalesportweek.nl

juli • augustus

september

oktober

Tijdens de promotie van de NOC*NSF Nationale Sportweek wordt de onderstaande planning aangehouden:

De NOC*NSF Nationale Sportweek is hét moment om ook jouw sport(aanbod) in de schijnwerpers te zetten en nieuwe mensen aan de sport te verbinden. Gedurende de maand september verloopt de promotie van Nationale Sportweek volgens de onderstaande planning. De campagne zal onder andere te vinden zijn op radio, social media, abri’s, digitale schermen op bijvoorbeeld treinstations en in dagbladen.

Organiseer je activiteiten? Deel het met sara.sportweek@nocnsf.nl en wij zetten jullie link op nationalesportweek.nl

oktober

september

juli • augustus

Tijdens de promotie van de NOC*NSF Nationale Sportweek wordt de onderstaande planning aangehouden:

De NOC*NSF Nationale Sportweek is hét moment om ook jouw sport(aanbod) in de schijnwerpers te zetten en nieuwe mensen aan de sport te verbinden. Gedurende de maand september verloopt de promotie van Nationale Sportweek volgens de onderstaande planning. De campagne zal onder andere te vinden zijn op radio, social media, abri’s, digitale schermen op bijvoorbeeld treinstations en in dagbladen.

Algemeen