• Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Klachten? Bescherm je medesporters, blijf thuis en doe een test.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
  • Haal een vaccin, booster of herhaalprik.

Basisadviezen tegen corona van de Rijksoverheid

Communiceren basisadviezen

Communiceer de basisadviezen tegen corona