We zijn transparant
De topsport(omgeving) is een open platform. We hebben geen geheimen. Je kunt ons alles vragen. We hebben overal een mening over (vanuit onze filosofie) en je krijgt overal antwoord op.

We zijn integer

Niet onderhandelbare kernwaarden zijn: integriteit, respect en samenwerking. Deze kernwaarden zijn richtinggevend voor gedrag en voorbeeldgedrag. Wie deze kernwaarden niet deelt, is voor TeamNL geen partner in de game.

We willen ook excelleren in de manier waarop we sporters begeleiden om de beste versie van zichzelf en misschien wel van de wereld te worden. Met oog voor alle aspecten van het leven van de sporters. Want alleen door verantwoord te ontwikkelen kunnen we eervol presteren. Ook dat is excelleren. 

We verdienen geld
De financiering van het ministerie van VWS en de afdracht van de Nederlandse loterij maken het al jaren mogelijk dat de sporters van TeamNL kunnen excelleren. En daarmee van waarde zijn voor onze maatschappij. Om met TeamNL maatschappelijk nog meer impact te kunnen maken, hebben we meer financiële middelen nodig. Voor een deel genereren we die zelf. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van producten en diensten, het verstrekken van rechten en het bedenken van modellen voor co-creatie.

Het businessmodel van TeamNL moet te allen tijde het merk TeamNL versterken, niet verzwakken. TeamNL vertegenwoordigt voor het bedrijfsleven een unieke waarde door haar leverage: het vermogen om via sport alle groepen in de samenleving te bereiken, dichtbij mensen te komen en te verbinden. Daarom wil het bedrijfsleven duurzaam investeren in TeamNL.

We leveren topsport
TeamNL is topsport. Het ontwikkelen van excellentie is het kernproces, succes het resultaat. Excellentie wordt aangedreven door ons Competence Center. Dat is de motor van TeamNL. Met alle aanwezige kennis en kwaliteiten faciliteren we de ontwikkeling van topsportprestaties en zorgen we voor een cross-over met meerdere sporten.

TeamNL is de incubator van de topsport. TeamNL heeft de motor staan, de sporters stappen in en TeamNL zorgt voor tempo en focus. De TeamNL Academy geeft sporters en leiders de mogelijkheid dingen te leren die je elders niet kunt leren. Tijdens de conferentie 'Excelleren als maatschappelijke motor' vertelt Tim van der Hagen. Voorzitter College van Bestuur/Rector Magnificus TU Delft, over excelleren in de wetenschap en het onderwijs. Bekijk hier de video terug.

Een adaptief organisatiemodel. 
Om adequaat te kunnen handelen in situaties van onvoorspelbaarheid, die de topsport eigen is, dient de organisatie adaptief zijn. TeamNL geeft invulling aan de interne en externe dynamiek die topsport met zich meebrengt. Vindt aansluiting bij de wensen van grotere en kleinere bonden. En draagt bij door het aanbieden van ‘gemeenschappelijke services’.

We zorgen voor impact
Alles wat je doet als maatschappelijke frontrunner staat in het teken van je maatschappelijke missie. Impact first noemen we dat. In ons geval betekent het Nederland sterker maken door de kracht van topsport.

TeamNL in 2032: 
een maatschappelijke Frontrunner met miljoenen aanhangers

In 2032 is TeamNL een maatschappelijke  frontrunner met als doel Nederland sterker maken door de kracht van topsport. Een maatschappelijke rol van betekenis spelen gaat niet van de ene op de andere dag. Daar moeten keuzes voor gemaakt worden. En je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Wat dat voor TeamNL (en NOC*NSF) betekent, hebben we op een rijtje gezet.

Als Nederlandse topsport streven we naar het hoogst haalbare. Maar niet ten koste van alles. Verantwoord ontwikkelen om uiteindelijk eervol te kunnen presteren, dat is het uitgangspunt. Die twee woorden – verantwoord en eervol – zijn cruciaal. Dat is hoe wij in Nederland topsport bedrijven. Wij willen niet scoren met behulp van doping, wij willen niet in een onverantwoorde of verbruikende omgeving trainen. In sommige andere landen denken ze daar anders over.

Het hoogst haalbare in topsport

We zijn transparant
De topsport(omgeving) is een open platform. We hebben geen geheimen. Je kunt ons alles vragen. We hebben overal een mening over (vanuit onze filosofie) en je krijgt overal antwoord op.

We zijn integer

Niet onderhandelbare kernwaarden zijn: integriteit, respect en samenwerking. Deze kernwaarden zijn richtinggevend voor gedrag en voorbeeldgedrag. Wie deze kernwaarden niet deelt, is voor TeamNL geen partner in de game.

We willen ook excelleren in de manier waarop we sporters begeleiden om de beste versie van zichzelf en misschien wel van de wereld te worden. Met oog voor alle aspecten van het leven van de sporters. Want alleen door verantwoord te ontwikkelen kunnen we eervol presteren. Ook dat is excelleren. 

We verdienen geld
De financiering van het ministerie van VWS en de afdracht van de Nederlandse loterij maken het al jaren mogelijk dat de sporters van TeamNL kunnen excelleren. En daarmee van waarde zijn voor onze maatschappij. Om met TeamNL maatschappelijk nog meer impact te kunnen maken, hebben we meer financiële middelen nodig. Voor een deel genereren we die zelf. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van producten en diensten, het verstrekken van rechten en het bedenken van modellen voor co-creatie.

Het businessmodel van TeamNL moet te allen tijde het merk TeamNL versterken, niet verzwakken. TeamNL vertegenwoordigt voor het bedrijfsleven een unieke waarde door haar leverage: het vermogen om via sport alle groepen in de samenleving te bereiken, dichtbij mensen te komen en te verbinden. Daarom wil het bedrijfsleven duurzaam investeren in TeamNL.

We leveren topsport
TeamNL is topsport. Het ontwikkelen van excellentie is het kernproces, succes het resultaat. Excellentie wordt aangedreven door ons Competence Center. Dat is de motor van TeamNL. Met alle aanwezige kennis en kwaliteiten faciliteren we de ontwikkeling van topsportprestaties en zorgen we voor een cross-over met meerdere sporten.

TeamNL is de incubator van de topsport. TeamNL heeft de motor staan, de sporters stappen in en TeamNL zorgt voor tempo en focus. De TeamNL Academy geeft sporters en leiders de mogelijkheid dingen te leren die je elders niet kunt leren. Tijdens de conferentie 'Excelleren als maatschappelijke motor' vertelt Tim van der Hagen. Voorzitter College van Bestuur/Rector Magnificus TU Delft, over excelleren in de wetenschap en het onderwijs. Bekijk hier de video terug.

Een adaptief organisatiemodel. 
Om adequaat te kunnen handelen in situaties van onvoorspelbaarheid, die de topsport eigen is, dient de organisatie adaptief zijn. TeamNL geeft invulling aan de interne en externe dynamiek die topsport met zich meebrengt. Vindt aansluiting bij de wensen van grotere en kleinere bonden. En draagt bij door het aanbieden van ‘gemeenschappelijke services’.

We zorgen voor impact
Alles wat je doet als maatschappelijke frontrunner staat in het teken van je maatschappelijke missie. Impact first noemen we dat. In ons geval betekent het Nederland sterker maken door de kracht van topsport.

In 2032 is TeamNL een maatschappelijke  frontrunner met als doel Nederland sterker maken door de kracht van topsport. Een maatschappelijke rol van betekenis spelen gaat niet van de ene op de andere dag. Daar moeten keuzes voor gemaakt worden. En je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Wat dat voor TeamNL (en NOC*NSF) betekent, hebben we op een rijtje gezet.

TeamNL in 2032: een maatschap-pelijke Frontrunner 
met miljoenen aanhangers