Conferentie

Op 14 april neemt TeamNL, tijdens een conferentie, het initiatief om in gesprek te gaan over de waarde van excelleren voor onze maatschappij. Excelleren draagt immers bij aan een beter, sterker en mooier Nederland! En aan het helpen oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken waar we met elkaar voor staan. Bijvoorbeeld rondom duurzaamheid, mensenrechten, de kloof tussen arm en rijk en de toenemende (sociale) onveiligheid.

Tijdens de conferentie gaan we in gesprek met verschillende frontrunners en experts uit sectoren waarin excelleren een drijvende kracht is. Om daarmee bruggen te slaan, van elkaar te leren, te versnellen en de handen ineen te slaan richting de toekomst.
Ons doel is om met de conferentie een positief statement richting Nederland te maken.

Excelleren als maatschappelijke motor

Excelleren gaat over het onmogelijke mogelijk maken, talent activeren, vernieuwen en innoveren, het uiterste uit jezelf halen op het moment dat het erom gaat. Excelleren gebeurt op vele plekken in onze samenleving. Niet alleen in de topsport, maar ook in de wetenschap, kunst & cultuur, muziek, bedrijfsleven, defensie en in de gezondheidszorg. Overal zijn mensen op zoek naar hoe het beter, sneller of mooier kan.

Op 14 april neemt TeamNL, tijdens een conferentie, het initiatief om in gesprek te gaan over de waarde van excelleren voor onze maatschappij. Excelleren draagt immers bij aan een beter, sterker en mooier Nederland! En aan het helpen oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken waar we met elkaar voor staan. Bijvoorbeeld rondom duurzaamheid, mensenrechten, de kloof tussen arm en rijk en de toenemende (sociale) onveiligheid.

Tijdens de conferentie gaan we in gesprek met verschillende frontrunners en experts uit sectoren waarin excelleren een drijvende kracht is. Om daarmee bruggen te slaan, van elkaar te leren, te versnellen en de handen ineen te slaan richting de toekomst.
Ons doel is om met de conferentie een positief statement richting Nederland te maken.

Excelleren gaat over het onmogelijke mogelijk maken, talent activeren, vernieuwen en innoveren, het uiterste uit jezelf halen op het moment dat het erom gaat. Excelleren gebeurt op vele plekken in onze samenleving. Niet alleen in de topsport, maar ook in de wetenschap, kunst & cultuur, muziek, bedrijfsleven, defensie en in de gezondheidszorg. Overal zijn mensen op zoek naar hoe het beter, sneller of mooier kan.

Excelleren als maatschap-pelijke motor

Conferentie