inleiding

Topsporter zijn is niet voor iedereen weggelegd. Alleen de allerbeste topsporters van Nederland mogen zich TeamNL noemen. Topsport is iedere dag beter worden. Sterker, sneller. Grenzen verleggen. Dromen verwezenlijken. Winnen doen we graag. Maar niet ten koste van alles.

Vanuit TeamNL staan we voor verantwoord ontwikkelen en eervol presteren. Dat doen we vanuit onze teamwaarden excelleren, respect en samen. En dat doen we met en voor heel TeamNL: topsporters, coaches en staf. Gewone mensen die bijzondere prestaties leveren. In dit magazine richten we ons op de loopbaan van een topsporter. Verschillende topsporters vertellen in het deel het beroep topsporter hoe zij dit mooie beroep uitoefenen, wat hun ervaringen zijn en hoe zij zich verder als mens ontwikkelen.

TeamNL biedt niet alleen ondersteuning rondom presteren. Ook ondersteunt zij topsporters in (de voorbereiding op) een volgende carrière. Met het programma TeamNL@work maken we topsporters bewust van het feit dat topsport een tijdelijk beroep is en ondersteunen we hen in hun (voorbereiding op de) transitie naar een volgende carrière. Met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bieden we dit kosteloos aan alle A-, HP- en Selectiestatussporters aan én aan topsporters die tot twee jaar geleden één van deze statussen gehad hebben.

Sinds de start in september 2017 hebben meer dan 500 (oud-)topsporters gebruikgemaakt van het aanbod van TeamNL@work. Het start altijd met een vertrouwelijk intakegesprek. In dit gesprek wordt met de (oud-)topsporter de ondersteuningsbehoefte scherpgesteld. Samen stellen we het best passende ondersteuningstraject vast. Dit kan uiteenlopen van een advies tot een individueel maatwerktraject en van transitiebegeleiding tot een groepsprogramma. De topsporter is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ondersteuningstraject.

De ondersteuningsbehoefte van een actieve topsporter kan bijvoorbeeld op het gebied van duale carrière liggen. Met TeamNL hebben we de afgelopen jaren samen met het Ministerie van VWS, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de TeamNL-centra en het onderwijs geïnvesteerd in het maken van landelijke afspraken. Bijvoorbeeld op het gebied van gespreid examen, flexibele lesroosters met ruimte voor trainingen en wedstrijden, begeleiding door topsportcoördinatoren op onderwijsinstellingen of (gedeeltelijke) vrijstelling voor bepaalde vakken. In het deel TeamNL@work | topsport en onderwijs lezen we de verhalen van topsporters die op dit moment hun sportieve carrière combineren met onderwijs. Hoe pakken zij dit aan? Lopen ze niet snel een achterstand op vanwege trainingen en wedstrijden?

Actieve topsporters kunnen hun topsportcarrière ook combineren met het opdoen van relevante werkervaring. Contacten met het bedrijfsleven zijn belangrijk. Contacten met het topsportvriendelijke bedrijfsleven zijn nog belangrijker. Daarom is er de TeamNL@work-bedrijvenpool. Hierin zitten circa vijftig werkorganisaties die tijd en ruimte maken om topsporters op weg te helpen. Bijvoorbeeld door het voeren van maatschappelijk oriënterende gesprekken of het aanbieden van stage- of werk(ervarings)plekken. Lijdt de topsport niet onder het werken naast de topsport? Is dit wel goed te combineren? In het deel TeamNL@work | topsport en werkervaring nemen topsporters jou mee in hun ervaringen.

Ook is er vanuit TeamNL@work aandacht voor competentieontwikkeling en netwerken. Om die reden is de afgelopen jaren een achttal verschillende groepsprogramma’s ontwikkeld: van sportmarketing en -media tot ondernemen en van personal branding tot internationaal besturen. Wat deze programma’s uniek maakt, is dat de deelnemers uit verschillende sportdisciplines komen. Olympisch, niet-Olympisch én Paralympisch. Samen gaan zij aan de slag om meer kennis te vergaren over een specifiek thema, te netwerken of om een kijkje in de keuken te krijgen bij een van onze partners.

Topsporters kunnen ook op andere manieren werkervaring opdoen en hun competenties inzetten en (door)ontwikkelen. Bijvoorbeeld door zich maatschappelijk in te zetten als spreker, een clinic te geven of door zich als ambassadeur te verbinden aan een goed doel. Topsporters kleuren Nederland oranje met hun prestaties, maar tegelijkertijd zijn zij een inspiratiebron voor vele Nederlanders. Vanuit TeamNL ondersteunen en stimuleren we dit, maar alleen als de topsporter dit zelf ambieert en het te combineren is met de sportieve doelen. Topsporters delen in het deel Maatschappelijke inzet TeamNL waarom zij maatschappelijk betrokken zijn en hoe zij dit vormgeven naast hun topsportcarrière.

Maar zoals gezegd komt er, al dan niet gepland, een moment dat topsporters de transitie naar een volgende carrière gaan inzetten. Soms is dit best lastig, omdat de wereld buiten de topsport vaak een onbekende wereld is. Vanuit TeamNL@work is een TeamNL-expert transitiebegeleiding beschikbaar om topsporters hierbij handvatten te bieden. Ook bieden we loopbaancoaching, arbeidsmarktoriëntatie, sollicitatietrainingen, hulp bij het maken van een cv, ondersteuning bij het vinden van een passende werk(ervarings)plek en eventueel coaching op de werkvloer aan. Met samenwerkingspartners en de TeamNL@work-bedrijvenpool proberen we de transitie naar een volgende carrière voor een topsporter zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op weg naar nieuwe dromen en doelen. Diverse topsporters vertellen in het deel TeamNL@work | de volgende carrière hoe zij hun transitie beleefd hebben en waar zij baat bij hebben gehad.

Zo biedt TeamNL@work ondersteuning aan topsporters om zich na(ast) de topsportcarrière te ontwikkelen. (Oud-)topsporters waarderen deze ondersteuning en verwijzen collega-topsporters naar het programma. Met TeamNL@work dragen we zo bij aan het verantwoord ontwikkelen en eervol presteren van TeamNL.

Topsporter zijn is niet voor iedereen weggelegd. Alleen de allerbeste topsporters van Nederland mogen zich TeamNL noemen. Topsport is iedere dag beter worden. Sterker, sneller. Grenzen verleggen. Dromen verwezenlijken. Winnen doen we graag. Maar niet ten koste van alles.

Vanuit TeamNL staan we voor verantwoord ontwikkelen en eervol presteren. Dat doen we vanuit onze teamwaarden excelleren, respect en samen. En dat doen we met en voor heel TeamNL: topsporters, coaches en staf. Gewone mensen die bijzondere prestaties leveren. In dit magazine richten we ons op de loopbaan van een topsporter. Verschillende topsporters vertellen in het deel het beroep topsporter hoe zij dit mooie beroep uitoefenen, wat hun ervaringen zijn en hoe zij zich verder als mens ontwikkelen.

TeamNL biedt niet alleen ondersteuning rondom presteren. Ook ondersteunt zij topsporters in (de voorbereiding op) een volgende carrière. Met het programma TeamNL@work maken we topsporters bewust van het feit dat topsport een tijdelijk beroep is en ondersteunen we hen in hun (voorbereiding op de) transitie naar een volgende carrière. Met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bieden we dit kosteloos aan alle A-, HP- en Selectiestatussporters aan én aan topsporters die tot twee jaar geleden één van deze statussen gehad hebben.

Sinds de start in september 2017 hebben meer dan 500 (oud-)topsporters gebruikgemaakt van het aanbod van TeamNL@work. Het start altijd met een vertrouwelijk intakegesprek. In dit gesprek wordt met de (oud-)topsporter de ondersteuningsbehoefte scherpgesteld. Samen stellen we het best passende ondersteuningstraject vast. Dit kan uiteenlopen van een advies tot een individueel maatwerktraject en van transitiebegeleiding tot een groepsprogramma. De topsporter is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ondersteuningstraject.

De ondersteuningsbehoefte van een actieve topsporter kan bijvoorbeeld op het gebied van duale carrière liggen. Met TeamNL hebben we de afgelopen jaren samen met het Ministerie van VWS, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de TeamNL-centra en het onderwijs geïnvesteerd in het maken van landelijke afspraken. Bijvoorbeeld op het gebied van gespreid examen, flexibele lesroosters met ruimte voor trainingen en wedstrijden, begeleiding door topsportcoördinatoren op onderwijsinstellingen of (gedeeltelijke) vrijstelling voor bepaalde vakken. In het deel TeamNL@work | topsport en onderwijs lezen we de verhalen van topsporters die op dit moment hun sportieve carrière combineren met onderwijs. Hoe pakken zij dit aan? Lopen ze niet snel een achterstand op vanwege trainingen en wedstrijden?

Actieve topsporters kunnen hun topsportcarrière ook combineren met het opdoen van relevante werkervaring. Contacten met het bedrijfsleven zijn belangrijk. Contacten met het topsportvriendelijke bedrijfsleven zijn nog belangrijker. Daarom is er de TeamNL@work-bedrijvenpool. Hierin zitten circa vijftig werkorganisaties die tijd en ruimte maken om topsporters op weg te helpen. Bijvoorbeeld door het voeren van maatschappelijk oriënterende gesprekken of het aanbieden van stage- of werk(ervarings)plekken. Lijdt de topsport niet onder het werken naast de topsport? Is dit wel goed te combineren? In het deel TeamNL@work | topsport en werkervaring nemen topsporters jou mee in hun ervaringen.

Ook is er vanuit TeamNL@work aandacht voor competentieontwikkeling en netwerken. Om die reden is de afgelopen jaren een achttal verschillende groepsprogramma’s ontwikkeld: van sportmarketing en -media tot ondernemen en van personal branding tot internationaal besturen. Wat deze programma’s uniek maakt, is dat de deelnemers uit verschillende sportdisciplines komen. Olympisch, niet-Olympisch én Paralympisch. Samen gaan zij aan de slag om meer kennis te vergaren over een specifiek thema, te netwerken of om een kijkje in de keuken te krijgen bij een van onze partners.

Topsporters kunnen ook op andere manieren werkervaring opdoen en hun competenties inzetten en (door)ontwikkelen. Bijvoorbeeld door zich maatschappelijk in te zetten als spreker, een clinic te geven of door zich als ambassadeur te verbinden aan een goed doel. Topsporters kleuren Nederland oranje met hun prestaties, maar tegelijkertijd zijn zij een inspiratiebron voor vele Nederlanders. Vanuit TeamNL ondersteunen en stimuleren we dit, maar alleen als de topsporter dit zelf ambieert en het te combineren is met de sportieve doelen. Topsporters delen in het deel Maatschappelijke inzet TeamNL waarom zij maatschappelijk betrokken zijn en hoe zij dit vormgeven naast hun topsportcarrière.

Maar zoals gezegd komt er, al dan niet gepland, een moment dat topsporters de transitie naar een volgende carrière gaan inzetten. Soms is dit best lastig, omdat de wereld buiten de topsport vaak een onbekende wereld is. Vanuit TeamNL@work is een TeamNL-expert transitiebegeleiding beschikbaar om topsporters hierbij handvatten te bieden. Ook bieden we loopbaancoaching, arbeidsmarktoriëntatie, sollicitatietrainingen, hulp bij het maken van een cv, ondersteuning bij het vinden van een passende werk(ervarings)plek en eventueel coaching op de werkvloer aan. Met samenwerkingspartners en de TeamNL@work-bedrijvenpool proberen we de transitie naar een volgende carrière voor een topsporter zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op weg naar nieuwe dromen en doelen. Diverse topsporters vertellen in het deel TeamNL@work | de volgende carrière hoe zij hun transitie beleefd hebben en waar zij baat bij hebben gehad.

Zo biedt TeamNL@work ondersteuning aan topsporters om zich na(ast) de topsportcarrière te ontwikkelen. (Oud-)topsporters waarderen deze ondersteuning en verwijzen collega-topsporters naar het programma. Met TeamNL@work dragen we zo bij aan het verantwoord ontwikkelen en eervol presteren van TeamNL.

inleiding