TeamNL@work wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uitgave
NOC*NSF & Arko Sports Media

Interviews
Hans de Redelijkheid
Yara Hooglugt (interview met Yara van Kerkhof)

Eindredactie
Janeke de Zeeuw

Vormgeving
Pageturner.design

Fotografie
De foto’s in deze publicatie zijn voor het grootste deel afkomstig van ANP Foto, BSR Agency, Sportfotografie.nl en OrangePictures, met uitzondering van die van de minister (CC VWS/Martijn Beekman), Jetze Plat (CC Mathilde Dusol), Sanne van Dijke (CC Zeth/Aniek Verschuur Fotografie en Instagram), Femke Pluim (CC Lars Verhoeven) en Tim van Raamsdonk (CC Emilie Haag).

Contactgegevens
TeamNL Athlete Services
Papendallaan 60
6816 VD  Arnhem
athleteservices@nocnsf.nl
nocnsf.nl


©2024 NOC*NSF & Arko Sports Media
Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


colofon

“Je moet een sporter opleiden tot iemand en niet tot iets”

TeamNL@work wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uitgave
NOC*NSF & Arko Sports Media

Interviews
Hans de Redelijkheid
Yara Hooglugt (interview met Yara van Kerkhof)

Eindredactie
Janeke de Zeeuw

Vormgeving
Pageturner.design

Fotografie
De foto’s in deze publicatie zijn voor het grootste deel afkomstig van ANP Foto, BSR Agency, Sportfotografie.nl en OrangePictures, met uitzondering van die van de minister (CC VWS/Martijn Beekman), Jetze Plat (CC Mathilde Dusol), Sanne van Dijke (CC Zeth/Aniek Verschuur Fotografie en Instagram), Femke Pluim (CC Lars Verhoeven) en Tim van Raamsdonk (CC Emilie Haag).

Contactgegevens
TeamNL Athlete Services
Papendallaan 60
6816 VD  Arnhem
athleteservices@nocnsf.nl
nocnsf.nl


©2024 NOC*NSF & Arko Sports Media
Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


colofon