Sport laat van zich horen

Zichtbaarheidscampagne

#sportlaatvanzichhoren

Doe mee met de zichtbaarheidscampagne

Sport en bewegen helpt om mensen gezond te houden en vitaler te worden. Investeren in sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van inwoners van gemeenten. Het sociaal domein dus.

De coronapandemie heeft ons duidelijk gemaakt dat een fitte en weerbare bevolking geen luxe is. Vijftig procent van de Nederlanders heeft overgewicht en 51 procent voldoet niet aan de beweegrichtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week.

Om de uitdagingen voor de komende decennia aan te kunnen hebben we de komende jaren een fitte beroepsbevolking nodig. Sport en bewegen zijn onmiskenbaar belangrijk om daar aan te werken. Zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen is dan belangrijk.

Van 31 januari t/m 4 februari 2022 laat de sport van zich horen over het sociaal domein. Doe mee en deel in deze week zoveel mogelijk content over de thema’s vitale sport- en beweegsector, vitaliteit en gezonde leefstijl,  inclusie en participatie en een sportieve generatie.

Zichtbaarheidscampagne

Week van het sociaal domein

(31 januari t/m 4 februari)

Downloads

Week van het economisch domein

#sportlaatvanzichhoren

Doe mee met de zichtbaarheidscampagne

De juiste profilering van een gemeente is belangrijk, hetzelfde geldt voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat en een sterke regionale economie. Investeren in sport en bewegen kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van sportevenementen, door in te zetten op sterke teamcompetities of de juiste omgeving voor talenten.

Sport zorgt niet alleen voor meer bezoekers aan een gemeente, het draagt ook bij aan een vitaal en energiek profiel met een uitstraling waar mensen graag bij willen horen.

Van 21 februari t/m 25 februari laat de sport van zich horen over het economisch domein. Doe mee en deel in deze week zoveel mogelijk content over de thema’s inspirerende sportevenementen en sterke teamcompetities

Deze pagina wordt nog aangevuld met standaard nieuwsberichten en social media-templates.

Zichtbaarheidscampagne

(21 februari t/m 25 februari)

Downloads

(7 maart t/m 11 maart)

#sportlaatvanzichhoren

Doe mee met de zichtbaarheidscampagne

Gemeenten staan de komende jaren voor keuzes op het gebied van woningmarkt, energietransitie en infrastructuur. Investeren in duurzame sportaccommodaties en een beweegvriendelijke buitenruimte leveren een belangrijke bijdrage aan het ruimtelijk domein.

Sport en bewegen meenemen in ruimtelijke inrichting zorgt voor een omgeving die uitnodigt om te bewegen. Het zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar stimuleert ook de gezondheid van de inwoners.

Van 7 maart t/m 11 maart  laat de sport van zich horen over het ruimtelijk domein. Doe mee en deel in deze week zoveel mogelijk content over de thema’s beweegvriendelijke buitenruimte, open sportparken en duurzame sportaccommodaties.

Deze pagina wordt nog aangevuld met standaard nieuwsberichten en social media-templates

Zichtbaarheidscampagne

Week van het ruimtelijk domein

Downloads

Het belang van focus

Nationale
Sportweek

Handleidingen voor een succesvolle sportcampagne

Het belang van focus

Nationale
Sportweek

Handleidingen voor een succesvolle sportcampagne

Het belang van focus

Nationale
Sportweek

Handleidingen voor een succesvolle sportcampagne

Het belang van focus

Nationale
Sportweek

Handleidingen voor een succesvolle sportcampagne