Achtergrondinformatie

Over de Sportcampagne

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente is cruciaal voor het sportbeleid. Van de ruim twee miljard euro die de overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard van gemeenten.

Als sport- en beweegsector gaan we voor een prominente plek op de politieke agenda en positie in de collegeakkoorden en pleiten we voor extra investeringen in onze sector. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Investeren in sport en bewegen is dus investeren in een gezonde en energieke gemeente.

Om de kracht van sport en bewegen op lokaal niveau te laten zien heeft de sport- en beweegsector de handen ineengeslagen. Het Sportcampagneteam NL is een landelijke samenwerking van NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

De daadwerkelijke campagne van de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt op lokaal niveau. Door vrijwilligers, bestuurders en ondernemers (van de vereniging tot de sportschoolhouder en de bootcampinstructeur) in de sport. Tijdens de Sportcampagne GR2022 leveren lokale campagneteams input voor de verkiezingsprogramma’s en collegeakkoorden en organiseren zij in aanloop naar de verkiezingen een werkbezoek of sportdebat in hun gemeente. Het nationale Sportcampagneteam NL faciliteert hen daarin en jaagt de zichtbaarheidscampagne ‘Sport laat van zich horen’ aan.

Meer informatie: www.sportcampagne.nl 

Het belang van focus

Nationale
Sportweek

achtergrondinformatie