Aan de slag met het topsportstatuut

In het topsportstatuut staat omschreven welke topsportprocedures er in de bond gelden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarmee biedt het handvatten in het geval er onverhoopt onduidelijkheid ontstaat in een specifieke topsportsituatie.

Vanwege grote (financiële) en specifieke belangen van topsport is het belangrijk om tot een topsportstatuut te komen. Een plek die in een complexe wereld helderheid en transparantie biedt op een aantal cruciale onderwerpen, zoals de meerjarenvisie en de rechten en plichten van topsporters. Een jaarlijkse evaluatie is essentieel.

Let op: het model topsportstatuut is een ‘levend’ document. Heb je dus verbeterpunten of mis je nog onderwerpen? Laat het ons dan weten via athleteservices@nocnsf.nl.
Topsportbond met topsportstatuut

Heeft jouw bond al een topsportstatuut? Neem dan onderstaand stappenplan door voor een check.

Stap 1:
Download het uitgebreide model topsportstatuut.

Stap 2:
Lees dit document goed door. We hebben geprobeerd zo breed mogelijk te formuleren, dus kijk goed wat voor jouw bondssituatie wel of niet passend is.

Stap 3:
Beoordeel samen met de atletenvertegenwoordiging of jullie vastgestelde topsportstatuut op onderdelen aangevuld of gewijzigd moet worden.

Stap 4:
Zijn wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk? Laat dan je topsportstatuut, voorzien van een positief advies van de atletenvertegenwoordiging, door de Algemene Ledenvergadering vaststellen. Zonder wijzigingen of aanvullingen hoeft de volgende stap niet genomen te worden. 

Stap 5:
Plaats het vernieuwde topsportstatuut op de website van de bond en deel de link met de topsporters.

Let op, ga je wijzigingen doorvoeren in het topsportstatuut? Kijk dan of dit nog aanpassingen van de bondsstatuten vraagt.

Topsportbond zonder topsportstatuut

Heeft jouw sportbond nog geen topsportstatuut? Neem dan hieronder het stappenplan door en kom zo tot een topsportstatuut.

Stap 1:
Download het uitgebreide model topsportstatuut.

Stap 2:
Lees dit document goed door. We hebben geprobeerd zo breed mogelijk te formuleren, dus kijk goed wat voor jouw bondssituatie wel of niet passend is.

Stap 3:
Bespreek het topsportstatuut met de atletenvertegenwoordiging.

Stap 4:
Leg het topsportstatuut, voorzien van een positief advies van de atletenvertegenwoordiging, voor aan het bondsbestuur dat het vervolgens ter vaststelling kan voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Stap 5:
Plaats het topsportstatuut op de website van de bond en deel de link met de topsporters.

Let op, kijk bij het opstellen van het topsportstatuut of dit nog aanpassingen van de bondsstatuten vraagt.