Traject: onderzoek, advies en begeleiding

1

De Lokale Sportdeelname Index bestaat uit een onderzoek, gevolgd door een advies- en begeleidingstraject om de inzichten te duiden en toepasbaar te maken voor in de dagelijkse praktijk.

Onderzoek
De Lokale Sportdeelname Index wordt in de maanden april en november uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Kantar. Het onderzoek wordt verricht onder personen van 5 tot en met 80 jaar. De vragenlijst bestaat uit een vaste set aan vragen, gebaseerd op de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Additioneel wordt de vragenlijst aangevuld met vragen specifiek gericht voor jouw regio of gemeente. Voor de analyse worden personen gewogen op geslacht, leeftijd en regio.

De Lokale Sportdeelname Index geeft een compleet en gedetailleerd overzicht van de georganiseerde en ongeorganiseerde sport in jouw regio of gemeente. Daarbij bestaat de mogelijkheid om het onderzoek zelfs op gebiedsniveau te verrichten, en daarmee betrouwbare uitspraken te doen over het sportgedrag van inwoners in verschillende gebieden binnen jouw gemeente.

Met het Lokale Sportdeelname onderzoek krijg je inzicht in:

 • Het aantal wekelijkse sporters;
 • Het aantal niet-sporters;
 • Het type sport dat wordt beoefend;
 • De manieren van sporten;
 • De bereidwilligheid onder sporters en niet-sporters om te gaan of blijven sporten;
 • De drijfveren en drempels van sporters en niet-sporters;
 • De bereidheid onder niet-sporters om hun gedrag te veranderen.

Advies en begeleiding
De resultaten worden opgeleverd in een overzichtelijk rapport met daarin de belangrijkste bevindingen en adviezen. Samen met data-experts en adviseurs zorgen we ervoor dat de lokale inzichten praktisch toepasbaar worden gemaakt voor verschillende sportprofessionals. Beleidsadviseurs kunnen onderbouwd sportbeleid maken, bijstellen en monitoren. Bovendien zijn zij in staat om met deze inzichten een constructief gesprek te voeren over de waarde van sport met verschillende beleidsdomeinen. Verenigingsadviseurs kunnen verenigingen en sportaanbieders ondersteunen bij het maken van onderbouwd verenigingsbeleid en daarmee inspelen op de lokale kansen en uitdagingen.

Het volledige programma bestaat uit vaste en additionele onderdelen. Denk hierbij aan:

 • Voorbereiding en uitvoering van het Lokale Sportdeelname onderzoek;
 • Adviesgesprek met beleidsadviseurs sport over de belangrijkste bevindingen;
 • Werksessies met beleidsadviseurs sport, gezondheid, ruimtelijke ordening, veiligheid, sociaal domein en/of andere beleidsadviseurs;
 • Werksessies met beleidsadviseurs sport en sportprofessionals zoals verenigingsadviseurs, sportregisseurs en buurtsportcoaches;
 • Data gedreven verenigingsondersteuning (op maat).

Wat is de toegevoegde waarde van een Lokale Sportdeelname Index?

In deze video is te zien hoe de gemeente Dordrecht de Lokale Sportdeelname Index inzet:

Een Lokale Sportdeelname Index geeft niet alleen inzicht in hoe er in jouw gemeente wordt gesport, maar ook in wat er voor nodig is om meer inwoners aan het sporten te houden en te krijgen.  Zo zien we in welke wijken men bereid is om te gaan sporten, welke sporten zij wensen te beoefenen en wat belangrijke drijfveren of drempels zijn om te gaan sporten. De combinatie van deze inzichten geven sportprofessionals handvatten voor de juiste aanpak.

De data die voortkomt uit de Lokale Sportdeelname Index is onder andere te gebruiken voor:

 • Verbeterde inzichten in de georganiseerde en ongeorganiseerde sport binnen de gemeente of provincie;
 • Nieuwe inzichten waarmee de uitvoering van lokaal sportbeleid en sportstimulering efficiënter kan worden bijgestuurd;
 • Effectmeting van specifiek lokaal sportbeleid;
 • Objectief monitor- en effectmetingsinstrument;
 • Regelmatig peilen van meningen, motivaties en behoeften bij een representatieve afspiegeling van de gemeentelijke bevolking of gehele provincie;
 • Verhogen van lokale media-aandacht en communicatie over de sportdeelname en het stimuleren van het debat over lokaal sportbeleid;
 • Benchmarken met landelijke en lokale cijfers uit andere gemeenten.

2

Wat kost een Lokale Sportdeelname Index?

LARGE

Onderzoek
Een sportdeelname meting in april of november

Inzicht op gebiedsniveau (vanaf 100.000 inwoners)

Onderzoeksopzet, steekproef, dataverzameling, dataverwerking, analyse en rapport


Beschik je over een eigen gemeentepanel? Dan kunnen de onderzoekskosten mogelijk lager uitvallen!Advies en begeleiding
Duidingsgesprek per meting met een adviseur en data-expert

Werksessie met beleidsadviseurs sport en sportprofessionals en/of werksessies met beleidsadviseurs sport en beleidsadviseurs van andere domeinen

Training voor sportprofessionals: data gedreven werken in de sportKosten
Indicatie: €40.000 - €60.000
Prijs op maat


Voeg deze extra’s toe!

Verenigingsondersteuning op maat
Inspiratiesessie Sportclub van de toekomst voor sportverenigingen

Masterclass Sportclub van de toekomst voor sportverenigingen: data gedreven beleid maken

MEDIUM

Onderzoek
Een sportdeelname meting in april of november

Inzicht op gemeente niveau (tot 100.000 inwoners) of gebiedsniveau (vanaf 100.000 inwoners)

Onderzoeksopzet, steekproef, dataverzameling, dataverwerking, analyse en rapport

Beschik je over een eigen gemeentepanel? Dan kunnen de onderzoekskosten mogelijk lager uitvallen!Advies en begeleiding
Duidingsgesprek per meting met een adviseur en data-expert

Werksessie met beleidsadviseurs sport en sportprofessionals en/of werksessies met beleidsadviseurs sport en beleidsadviseurs van andere domeinen


Kosten
Indicatie: €30.000 - €50.000
Prijs op maat


Voeg deze extra’s toe!

Opleiden
Training voor sportprofessionals: data gedreven werken in de sport

Verenigingsondersteuning op maat
Inspiratiesessie Sportclub van de toekomst voor sportverenigingen

Masterclass Sportclub van de toekomst voor sportverenigingen: data gedreven beleid maken

SMALL

Onderzoek
Een sportdeelname meting in april of november

Inzicht op gemeente niveau (tot 100.000 inwoners)

Onderzoeksopzet, steekproef, dataverzameling, dataverwerking, analyse en rapport


Beschik je over een eigen gemeentepanel? Dan kunnen de onderzoekskosten mogelijk lager uitvallen!Advies en begeleiding
Duidingsgesprek per meting met een adviseur en data-expert

Werksessie met beleidsadviseurs sport en sportprofessionals
Kosten
Indicatie: €20.000 - €30.000
Prijs op maat


Voeg deze extra’s toe!

Opleiden
Training voor sportprofessionals: data gedreven werken in de sport

Verenigingsondersteuning op maat
Inspiratiesessie Sportclub van de toekomst voor sportverenigingen

Masterclass Sportclub van de toekomst voor sportverenigingen: data gedreven beleid maken

De Lokale Sportdeelname Index is een doorvertaling van de Landelijke Sportdeelname Index. NOC*NSF heeft samen met diverse experts en onderzoeksbureaus een investering gedaan in de randvoorwaarden voor het uitvoeren van een lokaal sportdeelname onderzoek. Hiermee zijn we in staat om de gemeentelijke kosten te drukken.

Het Lokale Sportdeelname onderzoek kan op gemeenteniveau en op gebiedsniveau worden uitgevoerd. We raden gemeenten sterk aan om minimaal één tot twee keer per jaar een sportdeelname onderzoek uit te laten voeren. Er worden drie opties aangeboden. Bij interesse zorgen we, afhankelijk van het gekozen pakket, voor een prijsopgave op maat.

3

Meer informatie? 

Heb je interesse in het uitvoeren van een Lokale Sportdeelname Index? Neem contact op met één van onze adviseurs via kiss@nocnsf.nl. Of kijk voor meer informatie op de website van NOC*NSF.

4

Meer informatie?

Wat kost een Lokale Sportdeelname Index? 

Wat is de toegevoegde waarde van een Lokale Sportdeelname Index?

Traject: onderzoek, advies en begeleiding

Lokale Sportdeelname Index 

Sinds 2013 voert NOC*NSF maandelijks een Landelijke Sportdeelname Index uit in samenwerking met onderzoeksbureau Kantar. Dit kan worden vertaald naar regio’s of gemeenten om meer inzicht te krijgen in het lokale sportlandschap; dit wordt de Lokale Sportdeelname Index genoemd.

De Lokale Sportdeelname Index geeft onder andere inzicht in het huidige sportgedrag van inwoners, in drempels en drijfveren en de bereidheid om te gaan sporten. Als gemeente weet je hierdoor exact waar de kansen en uitdagingen liggen om meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden.

Samen met data-experts en adviseurs zorgen we ervoor dat de lokale inzichten praktisch toepasbaar worden gemaakt voor verschillende sportprofessionals, waaronder beleidsadviseurs, sportregisseurs en verenigingsadviseurs.

Traject: onderzoek, advies en begeleiding

De Lokale Sportdeelname Index bestaat uit een onderzoek, gevolgd door een advies- en begeleidingstraject om de inzichten te duiden en toepasbaar te maken voor in de dagelijkse praktijk.

Onderzoek
De Lokale Sportdeelname Index wordt in de maanden april en november uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Kantar. Het onderzoek wordt verricht onder personen van 5 tot en met 80 jaar. De vragenlijst bestaat uit een vaste set aan vragen, gebaseerd op de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Additioneel wordt de vragenlijst aangevuld met vragen specifiek gericht voor jouw regio of gemeente. Voor de analyse worden personen gewogen op geslacht, leeftijd en regio.

De Lokale Sportdeelname Index geeft een compleet en gedetailleerd overzicht van de georganiseerde en ongeorganiseerde sport in jouw regio of gemeente. Daarbij bestaat de mogelijkheid om het onderzoek zelfs op gebiedsniveau te verrichten, en daarmee betrouwbare uitspraken te doen over het sportgedrag van inwoners in verschillende gebieden binnen jouw gemeente.

Met het Lokale Sportdeelname onderzoek krijg je inzicht in:

 • Het aantal wekelijkse sporters;
 • Het aantal niet-sporters;
 • Het type sport dat wordt beoefend;
 • De manieren van sporten;
 • De bereidwilligheid onder sporters en niet-sporters om te gaan of blijven sporten;
 • De drijfveren en drempels van sporters en niet-sporters;
 • De bereidheid onder niet-sporters om hun gedrag te veranderen.

Advies en begeleiding
De resultaten worden opgeleverd in een overzichtelijk rapport met daarin de belangrijkste bevindingen en adviezen. Samen met data-experts en adviseurs zorgen we ervoor dat de lokale inzichten praktisch toepasbaar worden gemaakt voor verschillende sportprofessionals. Beleidsadviseurs kunnen onderbouwd sportbeleid maken, bijstellen en monitoren. Bovendien zijn zij in staat om met deze inzichten een constructief gesprek te voeren over de waarde van sport met verschillende beleidsdomeinen. Verenigingsadviseurs kunnen verenigingen en sportaanbieders ondersteunen bij het maken van onderbouwd verenigingsbeleid en daarmee inspelen op de lokale kansen en uitdagingen.

Het volledige programma bestaat uit vaste en additionele onderdelen. Denk hierbij aan:

 • Voorbereiding en uitvoering van het Lokale Sportdeelname onderzoek;
 • Adviesgesprek met beleidsadviseurs sport over de belangrijkste bevindingen;
 • Werksessies met beleidsadviseurs sport, gezondheid, ruimtelijke ordening, veiligheid, sociaal domein en/of andere beleidsadviseurs;
 • Werksessies met beleidsadviseurs sport en sportprofessionals zoals verenigingsadviseurs, sportregisseurs en buurtsportcoaches;
 • Data gedreven verenigingsondersteuning (op maat).

1

In deze video is te zien hoe de gemeente Dordrecht de Lokale Sportdeelname Index inzet:

Een Lokale Sportdeelname Index geeft niet alleen inzicht in hoe er in jouw gemeente wordt gesport, maar ook in wat er voor nodig is om meer inwoners aan het sporten te houden en te krijgen.  Zo zien we in welke wijken men bereid is om te gaan sporten, welke sporten zij wensen te beoefenen en wat belangrijke drijfveren of drempels zijn om te gaan sporten. De combinatie van deze inzichten geven sportprofessionals handvatten voor de juiste aanpak.

De data die voortkomt uit de Lokale Sportdeelname Index is onder andere te gebruiken voor:

 • Verbeterde inzichten in de georganiseerde en ongeorganiseerde sport binnen de gemeente of provincie;
 • Nieuwe inzichten waarmee de uitvoering van lokaal sportbeleid en sportstimulering efficiënter kan worden bijgestuurd;
 • Effectmeting van specifiek lokaal sportbeleid;
 • Objectief monitor- en effectmetingsinstrument;
 • Regelmatig peilen van meningen, motivaties en behoeften bij een representatieve afspiegeling van de gemeentelijke bevolking of gehele provincie;
 • Verhogen van lokale media-aandacht en communicatie over de sportdeelname en het stimuleren van het debat over lokaal sportbeleid;
 • Benchmarken met landelijke en lokale cijfers uit andere gemeenten.

Wat is de toegevoegde waarde van een Lokale Sportdeelname Index?

2

Wat kost een Lokale Sportdeelname Index?

De Lokale Sportdeelname Index is een doorvertaling van de Landelijke Sportdeelname Index. NOC*NSF heeft samen met diverse experts en onderzoeksbureaus een investering gedaan in de randvoorwaarden voor het uitvoeren van een lokaal sportdeelname onderzoek. Hiermee zijn we in staat om de gemeentelijke kosten te drukken.

Het Lokale Sportdeelname onderzoek kan op gemeenteniveau en op gebiedsniveau worden uitgevoerd. We raden gemeenten sterk aan om minimaal één tot twee keer per jaar een sportdeelname onderzoek uit te laten voeren. Er worden drie opties aangeboden. Bij interesse zorgen we, afhankelijk van het gekozen pakket, voor een prijsopgave op maat.

3

Heb je interesse in het uitvoeren van een Lokale Sportdeelname Index? Neem contact op met één van onze adviseurs via kiss@nocnsf.nl. Of kijk voor meer informatie op de website van NOC*NSF.

Meer informatie? 

4