KISS rapportage op maat inclusief adviesgesprek

1

Wil je als gemeente de KISS Lidmaatschapscijfers ontvangen, dan krijg je daarmee inzicht in de georganiseerde sport in jouw gemeente. Je weet hierdoor hoe er in verenigingsverband wordt gesport, wat de meest beoefende georganiseerde sporten zijn, hoe de ledencijfers verdeeld zijn over verschillende leeftijdsgroepen en hoe de ledencijfers zich verhouden ten opzichte van verschillende wijken of postcodegebieden. Je ontvangt een antwoord op deze vragen, evenals de beschikbare ledencijfers van de georganiseerde sport in jouw gemeente. Dit kan op verschillende niveaus worden uitgesplitst:

 • Gemeenteniveau;
 • Wijkniveau;
 • Postcodeniveau;
 • Geslacht;
 • Leeftijdscategorie.

Om je zo goed mogelijk te begeleiden bij de interpretatie en doorvertaling van de verzamelde data, is er eenmalig een adviesgesprek met één van onze adviseurs. In dit gesprek duiden we de data en benoemen we welke ontwikkelingen en trends we zien. Tijdens het gesprek worden alle hierboven genoemde niveaus belicht waardoor een zo volledig mogelijk beeld ontstaat van hoe er in een specifieke gemeente wordt gesport. Deze beschikbare data kan vervolgens worden toegepast bij bijvoorbeeld het maken van beleid of het gerichter inzetten van verenigingsondersteuning.

De gemeente Westland neemt jaarlijks de KISS Lidmaatschapscijfers af. Wat is volgens hen de meerwaarde?

“De verkregen data stellen ons als gemeente in staat om op dorpsniveau de ontwikkelingen op sportgebied op de voet te volgen. Dat is belangrijke informatie, bijvoorbeeld bij vraagstukken over de mogelijke uitbreiding van sportaccommodaties waarmee veel geld gemoeid is. Daarnaast zijn de lokale trends gemakkelijk te herkennen en is het waardevol om te bekijken hoe je qua sportdeelname ten opzichte van andere gemeenten scoort”. 

Maxim de Zeeuw (beleidsadviseur sport gemeente Westland)

Wat is de toegevoegde waarde van de KISS Lidmaatschapscijfers

De toegevoegde waarde van de KISS Lidmaatschapscijfers is dat je op basis van data weet waar de kansen en uitdagingen liggen binnen jouw gemeente om meer inwoners aan het sporten te krijgen en te houden. Het geeft daarnaast handvatten om de samenwerking met andere beleidsdomeinen als zorg, gezondheid en het ruimtelijk domein te vergroten. Bovendien biedt het kansen om in gesprek te gaan met het lokale sportnetwerk, zodat alle betrokkenen optimaal kunnen bijdragen aan een actieve, gezonde en sportieve gemeente!

Met behulp van de KISS Lidmaatschapscijfers en het adviesgesprek kun je als gemeente onder andere: 

 • Onderbouwd sportbeleid ontwikkelen;
 • Beleidsnota’s monitoren en evalueren;
 • Verenigingsondersteuning gerichter inzetten; 
 • In gesprek gaan met andere beleidsdomeinen, zoals het sociaal domein of de openbare ruimte;
 • In gesprek gaan met het lokale sportnetwerk;
 • Invulling en onderbouwing geven aan het lokale Sportakkoord.  

2

Wat zijn de kosten?

Het afnemen van de KISS Lidmaatschapscijfers op maat inclusief een adviesgesprek is een absolute meerwaarde voor gemeenten, die stevig onderbouwd sportbeleid willen ontwikkelen op basis van data. De kosten bedragen in totaal: €1.795,- (excl. btw).

3

Meer informatie en contactgegevens 

Heb je interesse in het afnemen van de KISS Lidmaatschapscijfers? Neem contact op met één van onze adviseurs via kiss@nocnsf.nl. Of kijk voor meer informatie op de website van NOC*NSF.

4

Meer informatie en contactgegevens 

Wat zijn de kosten?

Wat is de toegevoegde waarde van de KISS 
Lidmaatschapscijfers

KISS Lidmaatschapscijfers 

Jaarlijks leveren alle bij NOC*NSF aangesloten sportbonden hun lidmaatschapscijfers aan. Op basis daarvan kan op een laagdrempelige manier inzicht worden gegeven in de lidmaatschappen van sportverenigingen in alle Nederlandse gemeenten. Op lokaal niveau dus en uitgesplitst in verschillende segmenten zoals op leeftijd-, of wijkniveau. Dat is uitermate handig voor beleidsadviseurs en sportprofessionals, die stevig onderbouwd sportbeleid willen ontwikkelen en gerichter verenigingsondersteuning willen inzetten. De rapportage is inclusief een adviesgesprek met één van onze adviseurs. In dit gesprek krijg je advies over hoe de verkregen data en inzichten vertaald kunnen worden naar concreet, efficiënt en toekomstbestendig sportbeleid.

KISS Lidmaatschapscijfers op maat inclusief adviesgesprek

Wil je als gemeente de KISS Lidmaatschapscijfers ontvangen, dan krijg je daarmee inzicht in de georganiseerde sport in jouw gemeente. Je weet hierdoor hoe er in verenigingsverband wordt gesport, wat de meest beoefende georganiseerde sporten zijn, hoe de ledencijfers verdeeld zijn over verschillende leeftijdsgroepen en hoe de ledencijfers zich verhouden ten opzichte van verschillende wijken of postcodegebieden. Je ontvangt een antwoord op deze vragen, evenals de beschikbare ledencijfers van de georganiseerde sport in jouw gemeente. Dit kan op verschillende niveaus worden uitgesplitst:

 • Gemeenteniveau;
 • Wijkniveau;
 • Postcodeniveau;
 • Geslacht;
 • Leeftijdscategorie.

Om je zo goed mogelijk te begeleiden bij de interpretatie en doorvertaling van de verzamelde data, is er eenmalig een adviesgesprek met één van onze adviseurs. In dit gesprek duiden we de data en benoemen we welke ontwikkelingen en trends we zien. Tijdens het gesprek worden alle hierboven genoemde niveaus belicht waardoor een zo volledig mogelijk beeld ontstaat van hoe er in een specifieke gemeente wordt gesport. Deze beschikbare data kan vervolgens worden toegepast bij bijvoorbeeld het maken van beleid of het gerichter inzetten van verenigingsondersteuning.

KISS rapportage op maat inclusief adviesgesprek

1

Wat is de toegevoegde waarde van de KISS Lidmaatschapscijfers

De gemeente Westland neemt jaarlijks de KISS Lidmaatschapscijfers af. Wat is volgens hen de meerwaarde?

“De verkregen data stellen ons als gemeente in staat om op dorpsniveau de ontwikkelingen op sportgebied op de voet te volgen. Dat is belangrijke informatie, bijvoorbeeld bij vraagstukken over de mogelijke uitbreiding van sportaccommodaties waarmee veel geld gemoeid is. Daarnaast zijn de lokale trends gemakkelijk te herkennen en is het waardevol om te bekijken hoe je qua sportdeelname ten opzichte van andere gemeenten scoort”. 

Maxim de Zeeuw (beleidsadviseur sport gemeente Westland)

De toegevoegde waarde van de KISS Lidmaatschapscijfers is dat je op basis van data weet waar de kansen en uitdagingen liggen binnen jouw gemeente om meer inwoners aan het sporten te krijgen en te houden. Het geeft daarnaast handvatten om de samenwerking met andere beleidsdomeinen als zorg, gezondheid en het ruimtelijk domein te vergroten. Bovendien biedt het kansen om in gesprek te gaan met het lokale sportnetwerk, zodat alle betrokkenen optimaal kunnen bijdragen aan een actieve, gezonde en sportieve gemeente!

Met behulp van de KISS Lidmaatschapscijfers en het adviesgesprek kun je als gemeente onder andere: 

 • Onderbouwd sportbeleid ontwikkelen;
 • Beleidsnota’s monitoren en evalueren;
 • Verenigingsondersteuning gerichter inzetten; 
 • In gesprek gaan met andere beleidsdomeinen, zoals het sociaal domein of de openbare ruimte;
 • In gesprek gaan met het lokale sportnetwerk;
 • Invulling en onderbouwing geven aan het lokale Sportakkoord.  

2

Het afnemen van de KISS Lidmaatschapscijfers op maat inclusief een adviesgesprek is een absolute meerwaarde voor gemeenten, die stevig onderbouwd sportbeleid willen ontwikkelen op basis van data. De kosten bedragen in totaal: €1.795,- (excl. btw).

Wat zijn de kosten?

3

Heb je interesse in het afnemen van de KISS Lidmaatschapscijfers? Neem contact op met één van onze adviseurs via kiss@nocnsf.nl. Of kijk voor meer informatie op de website van NOC*NSF.

Meer informatie en contactgegevens 

4