lokale sportlandschap. Op basis daarvan kan de gemeente de juiste keuzes maken en gemeentelijk sportbeleid beter onderbouwen. Met als gevolg dat sportbeleid niet alleen efficiënter, maar ook toekomstbestendig wordt.

In dit document lees je alles over onze data gedreven producten en diensten, en vind je inspirerende verhalen van gemeenten die eerder aan de slag gingen met data.

De behoeftes van sporters en niet-sporters zijn aan verandering onderhevig. Daarop inspelen is voor beleidsmakers en sportaanbieders essentieel om zo veel mogelijk inwoners aan het bewegen te krijgen én houden. Het verzamelen en inzetten van data is daarbij van grote toegevoegde waarde.

Gemeenten kunnen in samenwerking met NOC*NSF datagericht sportonderzoek laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het

Aan de slag met data driven sportbeleid

#wewinnenveelmetsport

Aan de slag met data driven sportbeleid

21

0

2

#wewinnenveelmetsport