Jaarverslag 2022

#wewinnenveelmetsport

2.1

2. profiel

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.1

De Vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De 93 aangesloten landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 16 geassocieerden) vertegenwoordigen samen ruim 24.000 sportclubs met in totaal ruim vijf miljoen georganiseerde sporters.

Algemeen

#wewinnenveelmetsport

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.2

De Vereniging draagt de naam: Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie en heeft haar zetel in Arnhem.

Naam en zetel

#wewinnenveelmetsport

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.3

Volgens artikel 4 van de statuten heeft NOC*NSF ten doel:

 • het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Nederland naar eigen keuze op verantwoorde wijze sport kunnen beoefenen of daarbij betrokken kunnen zijn;

 • het uitdragen van de betekenis van de sport voor de maatschappij;

 • het bundelen en behartigen van de belangen van de Nederlandse sport, in het bijzonder die van onze leden;

 • het uitdragen en bevorderen van de Olympische Beweging en haar doelstellingen, in overeenstemming met de door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vastgestelde en vast te stellen regelingen.

Doelstelling

#wewinnenveelmetsport

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.4

Het is de overtuiging van NOC*NSF dat er veel te winnen is met sport.
We geloven in de kracht van sport.

Sport en sportief bewegen dragen bij aan de vitaliteit, gezondheid en sociale ontwikkeling van ieder individu en daarmee aan een gelukkig, vitaal en inclusief Nederland.

Overtuiging en visie

#wewinnenveelmetsport

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.5

De missie van NOC*NSF liet zich tot het aannemen van de Sportagenda omschrijven als: het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen: van recreant tot topsporter, van gehandicapte sporter tot vrijwilliger en fan.

De specifieke missie van TeamNL is het inspireren en het verbinden van Nederland vanuit de prestaties van TeamNL. Zo laat TeamNL zien dat we veel winnen met sport in Nederland.

Nu de Sportagenda 2032 is aangenomen, streeft NOC*NSF naar optimale benutting van de kracht van sport in de samenleving. De missie van NOC*NSF is om het sportiefste land ter wereld te worden. Dat is een ambitie die inspireert, raakt, verbindt en richting geeft. Het vormt bovendien een goede basis voor samenwerking en de gewenste integrale strategie. Het realiseren van de ambitie is immers de optelsom van alle verschillende aandachts- en expertisegebieden binnen de sportsector.

In 2032 heeft iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier. Bovenal door zelf en samen te sporten, te excelleren in sport of sportief te bewegen, maar ook als vrijwilliger, professional en supporter in een sociaal-veilige, gezonde en duurzame omgeving, verrijkt door waardevolle topsport.

Missie

#wewinnenveelmetsport

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.6

Met het aannemen van de Sportagenda heeft NOC*NSF, om de doelen te realiseren, een uitvoeringsstrategie ontwikkeld. Aan de hand van acht actielijnen en geprioriteerde inspanningen gaan we aan de slag. Hierbij werken we intensief samen als één vereniging, vanuit één strategie.

De acht actielijnen zijn:

 • We werken intensief en effectief samen, binnen en buiten de sector.

 • We versterken de organisatiekracht van sportorganisaties op maat.

 • We werken aan voldoende en bekwame vrijwilligers en professionals in de sector.

 • We organiseren een aantrekkelijk sportaanbod, waaronder wedstrijden en evenementen.

 • We organiseren een optimaal en succesvol topsportklimaat in Nederland.

 • We werken aan toegankelijke sportaccommodaties en een sportvriendelijke openbare ruimte.

 • We promoten de waarde van sport en sportief bewegen voor iedereen.

 • We innoveren op het gebied van prioritaire thema’s.

Strategie

#wewinnenveelmetsport