#wewinnenveelmetsport

Marc van den Tweel
Algemeen Directeur

Terugkijkend naar 2021

Anneke van Zanen
Voorzitter Bestuur NOC*NSF

Van het terugkijken naar het jaar 2021 is het in het vroege voorjaar van 2022 niet echt gekomen. Natuurlijk, er waren de gebruikelijke terugblikprogramma’s en -pagina’s in de media, maar die vielen vaak weg tegen de actualiteit. In januari was Nederland vooral nog in de ban van wat voorlopig het einde van de nationale coronapandemie zou lijken te zijn. In februari en maart volgden voor ons de nog steeds wel door corona gedomineerde Olympische en Paralympische Spelen van Beijing. En daar tussenin op 24 februari was er natuurlijk die brute inval van Rusland in Oekraïne.

De afgelopen maanden zijn ook wij vooral met de actualiteit bezig geweest. Het maken van dit Jaarverslag 2021 bracht ons echter weer terug in vorig jaar. Een jaar waarin corona opnieuw veel bepalend is geweest. Voor iedereen in Nederland en zeker ook voor de sport, op alle niveaus.

De forse beweegachterstand vooral bij jonge kinderen en jongeren, meegenomen uit 2020, werd helaas niet ingelopen. Sterker nog, jongeren ervaren barrières om te gaan sporten, van de kosten tot gebrek aan tijd door studiedruk. Want overal moeten ze flink inhalen. Aan de sportaanbieders in Nederland zal het niet liggen, die zijn er weer helemaal klaar voor iedereen te ontvangen.

Ook in 2021 liet de sport zich weer van de beste kant zien als het om verantwoord maatschappelijk gedrag gaat. Chapeau voor al die sportclubs en hun overkoepelende bonden hoe zij bijna twee jaar in staat zijn gebleken overeind te blijven en nu snel door kunnen schakelen en weer volledig open zijn. Het is goed om te zien dat de sport in Nederland nu alweer zo sterk terugveert uit de lockdowns en andere beperkende maatregelen.

Wat de internationale topsport betreft was 2021 ook een extreem lastig jaar. Veel ging in tegenstelling tot in 2020 dit jaar wel door, maar omringd met tot voor een paar jaar terug nog  onvoorstelbare maatregelen om de verspreiding van het virus via internationale sportevenementen te voorkomen. De Olympische en Paralympische Spelen van Tokio in de zomer bleken later een voorbode van nog strengere Winterspelen een half jaar later.

Grote bewondering is op zijn plaats voor het incasserings- en aanpassingsvermogen van onze topsporters, hun begeleiders en alle andere betrokkenen. Het lijkt erop dat de Nederlandse sport de coronajaren goed heeft overleefd. We zullen echter alle zeilen bij moeten zetten om dezelfde sportdeelnamecijfers als van voor 2020 te bereiken. Met de Sportagenda 2032 willen we nog verder, zodat wat ons betreft in 2032 iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks van sportplezier kan genieten. Jong en oud, zelf en samen sporten, excelleren in sport of sportief bewegen. Maar ook als vrijwilliger, professional of supporter in een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving actief zijn. Met topsporters als inspiratiebron en rolmodellen, juist voor jongeren.

Terugkijkend naar 2021 komen we tot de conclusie dat er ook in dat jaar weer hard is gewerkt om te laten zien dat er met sport echt veel te winnen valt in onze samenleving, ook als de omstandigheden uitdagend zijn.