5.

#wewinnenveelmetsport

5.1

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

#wewinnenveelmetsport

Ontwikkeling van sport

5.1

Het creëren van en bijdragen aan optimale sportomstandigheden, om te komen tot een hoge sportparticipatie en excellente topsportprestaties, vereist een sterke branche met stevige en betrouwbare actoren. Internationaal is Nederland een voorbeeldland waar het gaat om de succesvolle en efficiënte wijze waarop de sport is georganiseerd. Om vooruitstrevend te blijven, moeten we echter blijven ontwikkelen en innoveren. Immers de omstandigheden, behoeften van sporters en vereisten van betrokken stakeholders blijven aan voortdurende en steeds snellere veranderingen onderhevig. De waarde(n) van sport staan niet ter discussie, maar de sportsector staat, net als vele andere maatschappelijke sectoren, voor een aantal belangrijke uitdagingen.

Versterken sportbonden
Versterken sportbonden is een programma mogelijk gemaakt door VWS, met een drietal programmalijnen voor respectievelijk kleine, middelgrote en grote sportbonden. De programmalijnen zijn gericht op samenwerking, organisatieontwikkeling en/of grote strategische thema’s. NOC*NSF-accountmanagement is liaison en adviserend binnen dit programma.

Service Organisatie ‘Nederland Sport’
Opgericht in 2018 door zes sportbonden, is de Service Organisatie ‘Nederland Sport’ gegroeid naar ruim 20 sportbonden die gebruikmaken van verschillende los af te nemen diensten met inkoopvoordeel. In 2021 is aandacht besteed aan het implementeren van deze diensten zodat sportbonden zich gezamenlijk professionaliseren ten aanzien van verschillende voorwaardelijke bedrijfsprocessen.

Slagvaardig Organiseren Sport
SOS is een programma voor en vooral dóór sportbonden. Uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep van directeuren, in samenwerking met NOC*NSF en mogelijk gemaakt door VWS. In twee projectrondes hebben 22 bonden deelgenomen. Activiteiten, gericht op (beoogd) projectleiders: trainingen, begeleiding, terugkomdagen en het faciliteren van intervisie. Inmiddels hebben rond de 160 medewerkers meegedaan aan een training en vaak ook een terugkomdag. De collectieve werkwijze wordt geborgd door een bijdrage uit de Innovatierubriek.

Equiperen sportbonden
Onder deze noemer voeren grote sportbonden gezamenlijk projecten uit op strategische en praktische thema’s, zoals pedagogische visie, opleidingen, verenigingsondersteuning (Sport Professionals Netwerk) en routesysteem in de openbare buitenruimte. Deze projecten worden veelal opgeleverd in 2022 en/of zijn geïntegreerd binnen de allianties Sportparticipatie.

5.2

5.1

5.5

5.4

5.3

#wewinnenveelmetsport

Topsport

5.2

Het jaar 2021 stond natuurlijk in het teken van de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo. Ook na een jaar uitstel werden de voorbereidingen overschaduwd door de coronapandemie.

De Spelen vormden dan ook een rode draad door de activiteiten en projecten in 2021. Maar er speelden meer thema’s in de topsport, zoals Sport en Integriteit en duurzaamheid.

Lees verder om meer te weten te komen.

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

#wewinnenveelmetsport

In dit deel van het jaarverslag gaan we in op de activiteiten die hebben plaatsgevonden om de sportparticipatie ondanks Corona zo goed mogelijk op peil te houden. Een en ander is veelal ingedeeld langs de lijnen van onderstaande ‘Strategische tafel Sportparticipatie’

De sportdeelname in Nederland gedurende 2021 heeft ernstig te leiden gehad van de Coronacrisis. Net als dat vooral in het eerste deel van 2020 het geval was. De vergelijkende cijfers in de grafiek in deze paragraaf spreken over 2021 voor zich, laagste deelname in drie jaar. Nederland begint aan 2022 met in twee jaar opgebouwde beweegarmoede

Sportparticipatie

5.3

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

#wewinnenveelmetsport

De afgelopen periode stond ook financieel gezien vooral in het teken van de coronacrisis en hoe het nieuwe kabinet sport zou verwerken in het regeerakkoord. Vooral de coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor de sport, ook in financiële zin. Vanaf het begin van de crisis heeft NOC*NSF dan ook ingezet op het in stand houden van de sportinfrastructuur in Nederland en te pleiten voor specificiek compensatieregelingen voor de sportsector.

Financiering van Sport

5.4

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

De Sportagenda 2017+ loopt als beleidsdocument tegen zijn einde. Voor de jaarplannen van 2022 van bonden en NOC*NSF is de ordening van deze in mei 2016 door de Algemene Verandering vastgestelde sportagenda nog gebruikt. Tegelijkertijd is in 2021 tijdens de najaar Algemene Vergadering (AV) van 16 november 2021 de eerste stap gezet naar een nieuwe agenda voor de sportsector die als werktitel Sportagenda 2032 heeft meegekregen.

De leden reageerden tijdens deze AV enthousiast op daarin opgenomen ambitie om van Nederland in 2032 het sportiefste land van de wereld te maken. Het laatste kwartaal van 2020 en het eerste van 2021 zijn gebruikt om samen met de sportbonden en in nauw contact met vele externe partijen de Sportagenda 2032 handen en voeten te geven. Tijdens de Algemene Vergadering van 16 mei 2022 ligt deze sportagenda voor om door de leden te worden goedgekeurd.


Vooruitblik 2022

5.5

#wewinnenveelmetsport