#wewinnenveelmetsport

2.1

2. profiel

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.1

De Vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De 93 aangesloten landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 16 geassocieerden) vertegenwoordigen samen bijna 24.000 verenigingen met in totaal ruim vijf miljoen georganiseerde sporters.

Algemeen

#wewinnenveelmetsport

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.2

De Vereniging draagt de naam: Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie en heeft haar zetel in Arnhem.


Naam en zetel

#wewinnenveelmetsport

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.3

Volgens artikel 3.b van de statuten heeft NOC*NSF ten doel:

  • Bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Nederland naar eigen keuze op verantwoorde wijze sport kunnen beoefenen of daarbij betrokken kunnen zijn;
  • Uitdragen van de betekenis van de sport voor de maatschappij;
  • Bundelen en behartigen van de belangen van de Nederlandse sport, in het bijzonder die van onze leden;
  • Uitdragen en bevorderen van de Olympische Beweging en haar doelstellingen, in overeenstemming met de door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vastgestelde en vast te stellen regelingen.


Doelstelling

#wewinnenveelmetsport

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.4

Het is de overtuiging van NOC*NSF dat er veel te winnen is met sport.
We geloven in de kracht van sport.
Sport en sportief bewegen draagt bij aan de vitaliteit, gezondheid en sociale ontwikkeling van ieder individu en daarmee aan een gelukkig, vitaal en inclusief Nederland.


Overtuiging en visie

#wewinnenveelmetsport

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.5

De missie van NOC*NSF is het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen: van recreant tot topsporter, van gehandicapte sporter tot vrijwilliger en fan.

De meer specifieke missie van TeamNL is het inspireren en het verbinden van Nederland vanuit de prestaties van TeamNL. Zo laat TeamNL zien dat we veel winnen met sport in Nederland.


Missie

#wewinnenveelmetsport

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.6

NOC*NSF werkt aan de missie met de volgende kernactiviteiten:

  • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de Nederlandse sportsector;
  • Bevorderen sportparticipatie en topsportprestaties;
  • Genereren en verdelen van inkomsten voor diverse (sport)programma’s;
  • Uitzenden topteams naar Olympische en Paralympische (Jeugd) Spelen;
  • Vertegenwoordigen van de Nederlandse sport in (inter)nationale organisaties;
  • Promoten van de fundamentele principes en waarden van het Olympisme en bewaken naleving van het Olympic Charter. 


Strategie

#wewinnenveelmetsport