stap 4

Wanneer duidelijk is wat de behoeften van de verschillende doelgroepen zijn, is het zaak te bepalen op welke doelgroepen je wil focussen. Zoals ook benoemd onder ‘Wie zijn wij?’ is het voor verenigingen dan van belang goed te weten wie en wat de club wil zijn. Nieuw aanbod moet immers wel passen bij de identiteit en cultuur van de vereniging. Ook factoren als lopende sport- en beweeginitiatieven in de gemeente, de demografische ontwikkelingen in de regio, de opbouw van het huidige ledenbestand en de financiële mogelijkheden van een vereniging kunnen daarbij bepalend zijn. Met de keuze voor bepaalde doelgroepen en het daarbij passende aanbod, wil je als bond bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de sport en de verenigingen. En dat geldt natuurlijk ook voor de verenigingen zelf. Bovendien; als verenigingen met ondersteuning van de bond een bewuste keuze maken en zich in eerste instantie richten op een beperkt aantal doelgroepen, kunnen ze een goede en overzichtelijke start maken.

Innoveren, nieuw sportaanbod