stap 4

Zijn de beoogde doelgroepen helder, dan is het tijd om het huidige aanbod tegen het licht te houden en te beoordelen welke aanpassingen gewenst zijn en welk nieuw aanbod je eventueel wil ontwikkelen. Een innovatieve werkwijze past hier goed bij en heeft meerwaarde. Het stelt je in staat om buiten de gebaande paden te denken en stap voor stap goed onderbouwd en doordacht aanbod te ontwikkelen. Innovatie in het algemeen en dus ook op het gebied van sportaanbod, is zelden een continu stijgende lijn naar succes. Het is een kwestie van trial & error, een proces van ontwikkeling, laagdrempelige toetsing, feedback en doorontwikkeling. De vijf basisstappen uit de nieuwe innovatiestrategie die NOC*NSF in 2021 ontwikkelde, kunnen daarbij veel houvast bieden: zie het probleem/de kans, bedenk mogelijke oplossingen, zorg voor de benodigde kennis en kunde, ontwikkel een eerste versie van het product/de dienst en ontwikkel tenslotte een verdienmodel.  Deze leidraad helpt om tot vernieuwing te komen die daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstellingen.

Innovatie is een belangrijk element bij de ontwikkeling van nieuw sportaanbod. Het is geen bijzaak, maar onderdeel van de oplossing. NOC*NSF helpt bonden om de innovatiekracht te vergroten. Een bond kan op haar beurt weer verenigingen ondersteunen. In 2022 gaat een innovatiemanager aan de slag met het realiseren van de nieuwe innovatiestrategie. Meer weten? Neem contact op met Carlijn Mol van NOC*NSF.

Wanneer duidelijk is wat de behoeften van de verschillende doelgroepen zijn, is het zaak te bepalen op welke doelgroepen je wil focussen. Zoals ook benoemd onder ‘Wie zijn wij?’ is het voor verenigingen dan van belang goed te weten wie en wat de club wil zijn. Nieuw aanbod moet immers wel passen bij de identiteit en cultuur van de vereniging. Ook factoren als lopende sport- en beweeginitiatieven in de gemeente, de demografische ontwikkelingen in de regio, de opbouw van het huidige ledenbestand en de financiële mogelijkheden van een vereniging kunnen daarbij bepalend zijn. Met de keuze voor bepaalde doelgroepen en het daarbij passende aanbod, wil je als bond bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de sport en de verenigingen. En dat geldt natuurlijk ook voor de verenigingen zelf. Bovendien; als verenigingen met ondersteuning van de bond een bewuste keuze maken en zich in eerste instantie richten op een beperkt aantal doelgroepen, kunnen ze een goede en overzichtelijke start maken.

Nieuw aanbod, innovatie