stap3

Denk bijvoorbeeld aan de alliantie ‘Data & Sport Intelligence’ binnen Sportparticipatie. Om nieuwe doelgroepen aan te spreken en een betere koppeling tussen vraag en aanbod te maken, zijn kennis van de doelgroep(en) en relevante data onmisbaar. In de alliantie ‘Data & Sport Intelligence’ werken NOC*NSF, bonden en relevante andere partijen zoals onderzoekers en dataspecialisten samen om sporters en hun behoeften zo goed mogelijk in kaart te brengen. De rapportage Zo Sport Nederland, de Verenigingsmonitor, de maandelijkse Sportdeelname Index en de KISS-lidmaatschapscijfers zijn goede voorbeelden van concrete cijfers over de hedendaagse sporters en hun keuzes en drijfveren. En vergeet ook zeker niet de website Sportenbewegenincijfers.nl. Daar deelt het RVIM veel kennis en onderzoeksresultaten omtrent sport en bewegen. Al deze informatie biedt al veel inzichten in de wensen en behoeften van sporters.

Ook de Alliantie Sportpromotie & Sportaanbod is in dit opzicht zeer relevant. Bonden kunnen met al deze informatie hun voordeel doen en verenigingen helpen om ‘de sporter’ beter in het vizier te krijgen. Doelgroeponderzoek is onmisbaar om uiteindelijk tot passend aanbod te komen, maar bonden en verenigingen hoeven dus niet zelf het wiel uit te vinden. Ga ook zeker in gesprek met andere bonden, bespreek hoe zij onderzoek doen naar doelgroepen en wat hun ervaringen zijn.

Heeft jouw bond vragen over doelgroeponderzoek of ben je op zoek naar specifieke data?
We brengen je graag in contact met Jorn Knops; de alliantiemanager van de alliantie ‘Data & Sport Intelligence’.

Om de sporter centraal te kunnen stellen, is het in eerste instantie van belang te weten wie ‘de sporter’ precies is. Welke typen sporters zijn er, naast de sporters die al actief zijn bij een vereniging? Dat is geen makkelijke vraag, maar er is al veel kennis en informatie voorhanden waar bonden hun voordeel mee kunnen doen en waarmee zij verenigingen adequaat kunnen ondersteunen.

De sporter’ leren kennen