stap2

Maak verenigingen vooral bewust van de ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderingen in behoeften van sporters die daarmee gepaard gaat. Dat vraagt van verenigingen, maar ook van bonden een brede blik, gericht op meer dan alleen het traditionele verenigingslidmaatschap zoals wij dat al tientallen jaren kennen. Kennissessies, bijeenkomsten, formats om aanbod aan te passen of om nieuw aanbod te ontwikkelen, (digitale) tools, het kan verenigingen allemaal helpen om een proces van verandering in gang te zetten, nieuwe doelgroepen aan te spreken en een toekomstbestendig beleid op te starten.

Bovendien is het goed je als bond te realiseren dat je via regelgeving en de organisatiestructuur van de sport op zich de ruimte voor verandering ook sterk kunt be√Įnvloeden en zo flexibilisering kunt stimuleren. Bied verenigingen waar mogelijk ruimte om buiten de bekende kaders te denken.

NOC*NSF kan op zijn beurt bonden ondersteunen door kennisdeling, het stimuleren

Als bond kun je verenigingen die zich willen ontwikkelen, de sporter meer centraal willen stellen, helpen om de mogelijkheden tot flexibilisering te vergroten. Daarbij is het onder meer belangrijk om in gesprek te gaan met verenigingen over de kansen en mogelijkheden van eventuele flexibilisering en de doorontwikkeling van de club in het algemeen en hen hier actief bij te ondersteunen. Bij veel bonden ligt daar bij uitstek een taak voor de verenigingsondersteuners/accountmanagers.

Verandering en flexibilisering: de bond als steun en toeverlaat