stap 2

Als bond kun je verenigingen die zich willen ontwikkelen, de sporter meer centraal willen stellen, helpen om de mogelijkheden tot flexibilisering te vergroten. Daarbij is het onder meer belangrijk om in gesprek te gaan met verenigingen over de kansen en mogelijkheden van eventuele flexibilisering en de doorontwikkeling van de club in het algemeen en hen hier actief bij te ondersteunen. Bij veel bonden ligt daar bij uitstek een taak voor de verenigingsondersteuners/accountmanagers. 

Verandering en flexibilisering: de bond als steun en toeverlaat