stap 1

Het feit dat veel sporters de meerwaarde van samen sporten op bijvoorbeeld een vereniging wel zien, maar daar niet voor kiezen omdat het aanbod niet voldoende aansluit bij hun wensen, biedt dus kansen. Het vraagt van verenigingen, maar zeker ook van bonden echter wel een andere denkwijze die niet alleen uitgaat van het aanbod, maar meer van de vraag. Welke vraag naar nieuw aanbod is er, wat is het huidige aanbod en in hoeverre past dat bij de behoeften van de verschillende doelgroepen? In die denkwijze staat niet de organisatie, maar vooral de sporter centraal.


Clubcultuur en -identiteit: wie zijn wij?