Het is bovendien goed om je af te vragen op welke manier het aanbod uiteindelijk bij de sporter terecht komt. Oftewel; wie is feitelijk de aanbieder? Als blijkt dat die uitwisseling vooral tussen bond en sporter plaatsvindt, is een digitaal platform een logische oplossing. Veel vaker echter is de vereniging de aanbieder en heeft de bond geen rol in de zogenoemde ‘distributie’, maar kan de bond vooral van betekenis zijn door de vereniging in staat te stellen een goede aanbieder te zijn. Dan ligt een landelijk platform niet direct voor de hand. Bepaald dus eerst wie de aanbieder is en ontwikkel vervolgens de juiste middelen om aan te bieden. 

Als bond kun je alsnog tot de conclusie komen dat een nieuw digitaal platform de juiste keuze is, maar realiseer je dat een gloednieuw digitaal platform voor sportaanbod weinig meerwaarde heeft zonder goed aanbod. Alleen met goed doordacht aanbod dat samen met verenigingen is ontwikkeld en is getoetst onder relevante doelgroepen, kan een nieuw platform mooie resultaten opleveren.  Ook vanuit dit oogpunt is het slim om bij productontwikkeling de innovatiestrategie als leidraad te nemen. Het verkleint de kans aanzienlijk dat je stappen mist die je opbreken als je aanbod wil presenteren.

Heb je nieuw aanbod beschikbaar en wil je het digitaal gaan aanbieden, dan staan gebruiksgemak en het goed functioneren van het platform natuurlijk op nummer één. Van een bezoek brengen aan het platform naar werkelijke boeking, is best een grote stap. Bezoek aan het platform moet een aangename ervaring zijn, alle stappen in de zogenoemde customer journey dragen bij aan uiteindelijke deelname aan het aanbod. In de praktijk is dit een combinatie van elementen die je zorgvuldig op elkaar moet afstemmen. Het is een kwestie van uitproberen, als een mengpaneel met verschillende schuifjes. Variabelen als een duidelijke omschrijving van de activiteit, de locatie van de vereniging, tijden van het sportaanbod, de betaalmogelijkheden en het niveau van de trainingen spelen daar allemaal een rol in.

Als ervaringen met de ontwikkeling van het eerder genoemde platform SportOn iets hebben duidelijk gemaakt, dan toch wel dat het feitelijk aanbieden van nieuw aanbod een logisch vervolg moet zijn van het gehele proces van doelgroeponderzoek, innovatie en productontwikkeling. Heb je als bond eenmaal nieuw aanbod ontwikkeld, dan wil je dat op de meest logische, toegankelijke manier beschikbaar maken. Dat kan op een nieuw, digitaal platform, maar dat is lang niet altijd noodzakelijk. Wellicht kun je prima aanhaken bij bestaande initiatieven en/of faciliteiten om het nieuwe aanbod te ontsluiten. Kijk goed om je heen naar wat er al is en waar je gebruik van kan maken. De allianties Data & Sports Intelligence en Sportaanbod & Sportpromotie van NOC*NSF kunnen in dit opzicht veel hulp bieden.

Van aanbod naar aanbieden