Als ervaringen met de ontwikkeling van het eerder genoemde platform SportOn iets hebben duidelijk gemaakt, dan toch wel dat het feitelijk aanbieden van nieuw aanbod een logisch vervolg moet zijn van het gehele proces van doelgroeponderzoek, innovatie en productontwikkeling. Heb je als bond eenmaal nieuw aanbod ontwikkeld, dan wil je dat op de meest logische, toegankelijke manier beschikbaar maken. Dat kan op een nieuw, digitaal platform, maar dat is lang niet altijd noodzakelijk. Wellicht kun je prima aanhaken bij bestaande initiatieven en/of faciliteiten om het nieuwe aanbod te ontsluiten. Kijk goed om je heen naar wat er al is en waar je gebruik van kan maken. De allianties Data & Sports Intelligence en Sportaanbod & Sportpromotie van NOC*NSF kunnen in dit opzicht veel hulp bieden.

Van aanbod naar aanbieden: 
sport naar de markt brengen