voorwoord

Beste lezer,

Aan het begin van dit jaar hebben 33 sportbonden samen met ons het Charter Inclusie en Diversiteit ondertekend. Hiermee spraken zij de intentie uit om gedurende het jaar 2021 aan de slag te gaan met diversiteit binnen eigen werkorganisatie, het bestuur en clubkader. Binnen de sport is het ondertekenen van het charter een belangrijke mijlpaal en een grote stap richting het mogelijk en bereikbaar maken van sport voor iedereen.

Niet voor niets zijn Inclusie en diversiteit in de sport al jaren belangrijke thema’s. Want zo is de kans dat er een vrouw in het bestuur van een bond zit nog altijd slechts 8,5% en zo is 84% van de bondsscheidsrechters bij populaire teamsporten een man. Daarnaast blijft er ook een enorm kloof in de sportparticipatie tussen mensen met een laag inkomen en hoog inkomen en zien we dat de sportsector zelf moeite heeft om innovatieve arbeidscommunicatie en werving & selectie door te voeren. Werk aan de winkel dus. En hieraan werken is precies wat er afgelopen jaar is gebeurd door een grote groep sportbonden. Voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel sportbonden, maar liefst 32, hun commitment gaven om aan de slag te gaan met inclusie en diversiteit.

Marc van den Tweel