Overeenkomsten verschillende plannen

Illustraties volgen

In 2022 komen alle sportbonden die het charter in 2021 hebben ondertekend in de realisatiefase en gaan zij echt aan de slag. Vanzelfsprekend bekijken we met elkaar hoe we samen op kunnen trekken in de uitvoer hiervan en waar we elkaar kunnen helpen. In de plannen van aanpak wordt per sportbond duidelijke doelen en soms zelfs al doelgroepen beschreven.

Bonden richten zich op de interne werkorganisatie. De belangrijkste uitgangspunten hiervan zijn:

Inrichten van inclusieve sollicitatieprocedures

De belangrijkste overeenkomsten zijn hieronder schematisch weergegeven.

Het belang van focus

Nationale
Sportweek

Overeenkomsten verschillende plannen