Verenigingsondersteuning KNHB
De KNHB is een van de vele sportbonden die sportclubs het gehele jaar door verenigingsondersteuning biedt. Inclusie en diversiteit maakt hier een groot deel van uit. Via een menukaart kunnen sportclubs ‘kiezen’ met welke onderwerpen ze aan de gang gaan en leren zij hoe zij specifieke doelgroepen kunnen aanspreken.

Verenigingsondersteuning - KNHB

Webinar bestuurlijke vernieuwing NGF
In de sportwereld staat bestuurlijke vernieuwing hoog op de agenda. Een diverse en inclusieve sportbond vervult een voorbeeldfunctie naar de eigen sport en straalt uit dat iedereen welkom is. Alle doelgroepen herkennen zich in de sportbond en voelen zich gezien en gehoord. Bestuur, directie en medewerkers kunnen zich beter inleven in de wensen en behoeften van alle doelgroepen. Om sportclubs hiermee te helpen ontwikkelde de NGF de webinar Bestuurlijke vernieuwing.

Free your mind - Handboogsport Nederland
Handboogschieten is voor iedereen leuk om te doen. Als beginner. Als buitenbeentje. Als stoere krijger of als pure detaillist. Maar altijd haarscherp gericht op dat ene doel. Voor de spanning én de ontspanning. Altijd samen in clubverband met alle ruimte voor jou alleen. Want handboogschieten? Dat is sporten, pijlen en een boog. Dat is jouw ruimte, jouw vrijheid en jouw geest.

Everyone deserves to be a Hero

Swift heft primeur met workshop acceptatie LHBTI+ - KNKV
Het Amsterdamse Swift heeft als eerste korfbalvereniging in Nederland een workshop van de John Blankenstein Foundation gehad. Op woensdagavond 2 september gingen Swift A1 en A2 in gesprek met JBF-vrijwilligers Thijs de Greeff en Casper Boom.

Swift heeft primeur met workshop JBF 

Code Blauw - KNZB 
Code Blauw is opgezet door de KNZB om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken. Met Code Blauw laten de KNZB zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. We creëren een blauwe golf waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Code Blauw

‘Het gaat toch alleen maar om liefde’ NEVOBO
“We zijn gewoon mensen. Dus als je ziet dat iemand het moeilijk heeft met wat voor onderwerp dan ook, dan ben je er voor elkaar. Dat is ook het mooie aan een teamsport, aan de volleybalsport. Dat je voor elkaar kan zorgen. Dat is anders dan als je in je eentje op de tennisbaan staat, of in de fitness, dan doe je dat in je eentje. Met het team breng je heel veel tijd met elkaar door en leer je elkaar heel goed kennen. Ik denk dat dat het mooie is aan een teamsport.”

Lees het hele artikel hier 

One Love – Ons voetbal is van iedereen - KNVB
Voetbal verbindt mensen over de hele wereld. Verschillen doen er niet toe omdat alle voetballers en voetballiefhebbers minimaal één ding gemeen hebben: de liefde voor het voetbal. Met de OneLove campagne dragen wij – Oranje, KNVB en andere partijen in het voetbal – uit dat we vóór verbinding en dus tegen uitsluiting en alle vormen van discriminatie zijn.

onsvoetbalisvaniedereen.nl

OldStars tafeltennis - NTTB
Met OldStars tafeltennis biedt het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met de Nederlandse Tafeltennisbond een aangepaste spelvorm aan voor tafeltennis op latere leeftijd. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich op de leeftijdsgroep 60+. Deze aangepaste spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier willen bewegen en deel uit willen maken van een sociale, gezellige groep.

Oldstars tafeltennis - NTTB

Inclusie en diversiteit uitrollen binnen de sport 

Ambassadeur Britt Vonk KNBSB
Britt vonk is vanuit de KNBSB ambassadeur op het onderwerp inclusie en diversiteit. In een video zie je wat zij betekent voor de sport in haar rol: “Ga in gesprek met elkaar. We zijn allemaal verschillend en dat maakt ons uniek: iedereen heeft haar/zijn eigen kwaliteiten en dat maakt je als team sterk. Maar sommige mensen voelen zich niet welkom door bepaald gedrag of taalgebruik. Daarmee kun je mensen pijn doen. Deel je ervaringen en creëer meer respect voor elkaar.” 

Inclusie en diversiteit onder de aandacht brengen bij sportclubs kan op oneindig veel verschillende manieren. Zo biedt de KNHB verenigingsondersteuning waarmee clubs aan de gang kunnen gaan met het onderwerp, zet de KNBSB een ambassadeur in, lanceerde de KNVB en Handboogsport Nederland grootschalige campagnes om het onderwerp aan de kaart te stellen en geeft de NGF tips via een webinar. Laat je inspireren door een groot scala aan good practices.

Nederlandse Loterij is er voor de gehele Nederlandse sport. Voor topsport, maar zeker ook voor breedtesport. Haar ondersteuning van de sport, onder andere via de jaarlijkse afdracht, is immers gebaseerd op een heldere ambitie: Nederland gezonder en gelukkiger maken. Met de #WinWin-campagne die in 2021 in het leven werd geroepen, wordt heel duidelijk wat er door ondersteuning van Nederlandse Loterij zoal mogelijk is op sportgebied in Nederland.

Nederland heeft met zijn bonden, verenigingen, sporters, de vele vrijwilligers en NOC*NSF een uniek en ongeëvenaard sportlandschap. Dat in combinatie met Nederlandse Loterij als hoofdsponsor, is dé WinWin voor de Nederlandse sport. Met de #WinWin-campagne tonen bonden via hun eigen (social)mediakanalen op herkenbare wijze wat zij, met steun van NOC*NSF en Nederlandse Loterij, hebben kunnen doen voor iedereen die wil sporten. Ze zeggen iets over hún WinWin.

Een belangrijke WinWin in de campagne na corona is mogen + kunnen. Competities en evenementen mogen weer en met steun van NOC*NSF en Nederlandse Loterij kunnen bonden dat ook weer realiseren voor hun sporters. Bovendien zijn binnen de #WinWin-campagne enkele concrete doelen benoemd waar Nederlandse Loterij op inzet, zoals 15 procent meer mensen met een beperking laten genieten van sport en het aantal jeugdtrainers met 20 procent laten groeien. Zo draagt Nederlandse Loterij wezenlijk bij aan de missie om meer mensen meer in beweging te krijgen.

Nederlandse Loterij omarmt haast vanzelfsprekend de NOC*NSF Nationale Sportweek. De week waarin sportland Nederland zich inspant om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en de sport te vinden die bij hen past, sluit vrijwel naadloos aan bij wat Nederlandse Loterij wil bewerkstelligen met haar ondersteuning van de sport. Sport doet iets met je, dat ervaart iedereen die in beweging komt. Wat dat precies is, hebben NOC*NSF en Nederlandse Loterij samen met een team van woordkunstenaars onder woorden gebracht in een ode aan de sport tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek.

Sport en Nederlandse Loterij, een ware #WinWin

Het belang van focus

Nationale
Sportweek

Inclusie en diversiteit uitrollen binnen de sport 

Nederlandse Loterij is er voor de gehele Nederlandse sport. Voor topsport, maar zeker ook voor breedtesport. Haar ondersteuning van de sport, onder andere via de jaarlijkse afdracht, is immers gebaseerd op een heldere ambitie: Nederland gezonder en gelukkiger maken. Met de #WinWin-campagne die in 2021 in het leven werd geroepen, wordt heel duidelijk wat er door ondersteuning van Nederlandse Loterij zoal mogelijk is op sportgebied in Nederland.

Nederland heeft met zijn bonden, verenigingen, sporters, de vele vrijwilligers en NOC*NSF een uniek en ongeëvenaard sportlandschap. Dat in combinatie met Nederlandse Loterij als hoofdsponsor, is dé WinWin voor de Nederlandse sport. Met de #WinWin-campagne tonen bonden via hun eigen (social)mediakanalen op herkenbare wijze wat zij, met steun van NOC*NSF en Nederlandse Loterij, hebben kunnen doen voor iedereen die wil sporten. Ze zeggen iets over hún WinWin.

Een belangrijke WinWin in de campagne na corona is mogen + kunnen. Competities en evenementen mogen weer en met steun van NOC*NSF en Nederlandse Loterij kunnen bonden dat ook weer realiseren voor hun sporters. Bovendien zijn binnen de #WinWin-campagne enkele concrete doelen benoemd waar Nederlandse Loterij op inzet, zoals 15 procent meer mensen met een beperking laten genieten van sport en het aantal jeugdtrainers met 20 procent laten groeien. Zo draagt Nederlandse Loterij wezenlijk bij aan de missie om meer mensen meer in beweging te krijgen.

Nederlandse Loterij omarmt haast vanzelfsprekend de NOC*NSF Nationale Sportweek. De week waarin sportland Nederland zich inspant om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en de sport te vinden die bij hen past, sluit vrijwel naadloos aan bij wat Nederlandse Loterij wil bewerkstelligen met haar ondersteuning van de sport. Sport doet iets met je, dat ervaart iedereen die in beweging komt. Wat dat precies is, hebben NOC*NSF en Nederlandse Loterij samen met een team van woordkunstenaars onder woorden gebracht in een ode aan de sport tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek.

Sport en Nederlandse Loterij, een ware #WinWin