Voor de groep met sportbonden die aan de slag zijn met inclusie en diversiteit naar aanleiding van het tekenen van het charter is door de Universiteit Utrecht een lezing gegeven over diversiteitsbeleid. Hierbij is door middel van een voor en nameting een meting gedaan bij sportbonden.

 1. Heijden, A. von, Dool, R. van den, Lindert, C. van, & Breedveld, K. (2013). (On)beperkt sportief 2013: monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap. Utrecht: Mulier Instituut.
 2. Hoogendoorn, M., & Hollander, E.L. de (2016). Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 3. Stam, W. van, Brandsema, A., Jonge, M. de, Maasdam, S., & Lindert, C. van (2018). De organisatie van sportaanbod voor mensen met een beperking: stand van zaken bij sportverenigingen, zwemorganisaties en fitnesscentra. Utrecht: Mulier Instituut

Bron:

 • De meest voorkomende redenen dat mensen in Nederland niet sporten zijn:
 • Omdat zij opgroeien of opgegroeid zijn in een gezin waar sport niet vanzelfsprekend is. Er zijn weinig voorbeelden en stimulansen in de sociale omgeving;
 • Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn gezondheidsaspecten of praktische belemmeringen vaak een reden om niet te sporten;
 • Het ontbreken van kennis over een gezonde leefstijl speelt een rol, bijvoorbeeld bij mensen met een lage sociaaleconomische status en niet westerse migranten;
 • Ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin sport in de vrije tijd minder gewoon was dan tegenwoordig;
 • Sport- en beweegaanbieders ervaren belemmeringen om passend aanbod te bieden, onder andere het beschikken over voldoende deskundige trainers/coaches en begeleiders die goed kunnen sturen op sportplezier is een uitdaging;

van de hoger opgeleiden is minder gaan sporten

56%

66%

72%

11%

37%

In 2019 gemiddeld
van de hoogopgeleiden en
van de midden opgeleiden en
van de laagopgeleiden
4 keer per maand of vaker sportte.

van deze groep is helemaal gestopt met sporten.

Zo Sport Nederland 2020

Inclusie en diversiteit in cijfers

Ik weet op welke manier ik diversiteit en inclusie bij de sportclubs die aangesloten zijn bij mijn sportbond kan bevorderen

Ik weet op welke manier ik diversiteit en inclusie binnen de interne organisatie van mijn sportbond kan bevorderen

Ik weet waarom diversiteit en inclusie relevante thema's zijn voor mijn sportbond

 • Driekwart van de trainers vindt het zijn of haar rol om de inclusiviteit in hun team te bevorderen
 • Maar liefst 94 % van de bestuurders vindt het goed dat het NHV de acceptatie van LHBTI+ personen in de sport bespreekbaar maakt
 • 1 op de 5 jongens/mannen geeft aan dat er regelmatig grappen worden gemaakt in hun team t.a.v. homo- en biseksualiteit. Bij de meisjes/vrouwen ligt dit slechts op 2%
 • Kwart van de trainers vindt dat hij / zij meer kan doen voor LHBTI+ acceptatie op de vereniging

Als je als sportbond wil starten met een onderzoek binnen eigen sport kan je goed aansluiten op reeds bestaande initiatieven en gebruik maken van verschillende expertises. De verschillende partijen aangesloten bij de Alliantie Sport en Bewegen voor iedereen kunnen hier bij helpen. Trajecten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit onderzoek, procesbegeleiding en/of hulp bij de borging van resultaten. Wil je meer weten of een traject aanvragen? stuur je e-mail naar inclusiefsporten@nocnsf.nl.

Het belang van focus

Nationale
Sportweek

Inclusie en diversiteit in cijfers