het belang van focus

Introductie focus
Een duurzame integratie van inclusie en diversiteit is voor iedere bond anders. Immers kampt iedere bond met andere kansen, drempels en (sport)omgevingen. Wat wél unaniem terugkomt is een duidelijke focus.

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond is gedurende het jaar 2021 actief aan de slag gegaan met de thema’s inclusie en diversiteit binnen het nieuwe strategische plan van de bond. Hierin had focus op doelgroepen een belangrijke rol. Pieter Clausing, verantwoordelijk voor het proces bij de KNSB: “Je kunt je wel tot iedereen richten, maar in de praktijk leidt dat er toe dat je van alles een beetje doet en geen resultaten behaalt.”

Het belang van focus

Nationale
Sportweek

het belang van focus