Deelname aan charter 2.0

Er valt nog veel te winnen binnen inclusie en diversiteit in de sport. Daarom starten we in 2022 met een nieuwe groep sportbonden die het charter inclusie en diversiteit kunnen tekenen. We gaan deze sportbonden ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak om echt aan de slag te gaan met inclusie en diversiteit. Door bij elkaar te komen, als volledige groep of in subgroepen met een procesbegeleider. Aan de hand van de behoeften (bijvoorbeeld door workshops, documenten, inzet experts) helpen we je om een plan van aanpak te maken en bekijken we waar we in 2023 gezamenlijk op kunnen trekken in het uitvoeren van de plannen.

CTA:
Wil jouw sportbond het charter inclusie en diversiteit tekenen en aan de slag gaan met inclusie en diversiteit? Stuur een e-mail naar inclusiefsporten@nocnsf.nl t.a.v. Marloes van Daalen en we helpen je graag verder! Er is nog veel te winnen!

Extra content

Nederlandse Loterij is er voor de gehele Nederlandse sport. Voor topsport, maar zeker ook voor breedtesport. Haar ondersteuning van de sport, onder andere via de jaarlijkse afdracht, is immers gebaseerd op een heldere ambitie: Nederland gezonder en gelukkiger maken. Met de #WinWin-campagne die in 2021 in het leven werd geroepen, wordt heel duidelijk wat er door ondersteuning van Nederlandse Loterij zoal mogelijk is op sportgebied in Nederland.

Nederland heeft met zijn bonden, verenigingen, sporters, de vele vrijwilligers en NOC*NSF een uniek en ongeëvenaard sportlandschap. Dat in combinatie met Nederlandse Loterij als hoofdsponsor, is dé WinWin voor de Nederlandse sport. Met de #WinWin-campagne tonen bonden via hun eigen (social)mediakanalen op herkenbare wijze wat zij, met steun van NOC*NSF en Nederlandse Loterij, hebben kunnen doen voor iedereen die wil sporten. Ze zeggen iets over hún WinWin.

Een belangrijke WinWin in de campagne na corona is mogen + kunnen. Competities en evenementen mogen weer en met steun van NOC*NSF en Nederlandse Loterij kunnen bonden dat ook weer realiseren voor hun sporters. Bovendien zijn binnen de #WinWin-campagne enkele concrete doelen benoemd waar Nederlandse Loterij op inzet, zoals 15 procent meer mensen met een beperking laten genieten van sport en het aantal jeugdtrainers met 20 procent laten groeien. Zo draagt Nederlandse Loterij wezenlijk bij aan de missie om meer mensen meer in beweging te krijgen.

Nederlandse Loterij omarmt haast vanzelfsprekend de NOC*NSF Nationale Sportweek. De week waarin sportland Nederland zich inspant om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en de sport te vinden die bij hen past, sluit vrijwel naadloos aan bij wat Nederlandse Loterij wil bewerkstelligen met haar ondersteuning van de sport. Sport doet iets met je, dat ervaart iedereen die in beweging komt. Wat dat precies is, hebben NOC*NSF en Nederlandse Loterij samen met een team van woordkunstenaars onder woorden gebracht in een ode aan de sport tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek.

Sport en Nederlandse Loterij, een ware #WinWin

Het belang van focus

Nationale
Sportweek

Deelname aan charter 2.0

Nederlandse Loterij is er voor de gehele Nederlandse sport. Voor topsport, maar zeker ook voor breedtesport. Haar ondersteuning van de sport, onder andere via de jaarlijkse afdracht, is immers gebaseerd op een heldere ambitie: Nederland gezonder en gelukkiger maken. Met de #WinWin-campagne die in 2021 in het leven werd geroepen, wordt heel duidelijk wat er door ondersteuning van Nederlandse Loterij zoal mogelijk is op sportgebied in Nederland.

Nederland heeft met zijn bonden, verenigingen, sporters, de vele vrijwilligers en NOC*NSF een uniek en ongeëvenaard sportlandschap. Dat in combinatie met Nederlandse Loterij als hoofdsponsor, is dé WinWin voor de Nederlandse sport. Met de #WinWin-campagne tonen bonden via hun eigen (social)mediakanalen op herkenbare wijze wat zij, met steun van NOC*NSF en Nederlandse Loterij, hebben kunnen doen voor iedereen die wil sporten. Ze zeggen iets over hún WinWin.

Een belangrijke WinWin in de campagne na corona is mogen + kunnen. Competities en evenementen mogen weer en met steun van NOC*NSF en Nederlandse Loterij kunnen bonden dat ook weer realiseren voor hun sporters. Bovendien zijn binnen de #WinWin-campagne enkele concrete doelen benoemd waar Nederlandse Loterij op inzet, zoals 15 procent meer mensen met een beperking laten genieten van sport en het aantal jeugdtrainers met 20 procent laten groeien. Zo draagt Nederlandse Loterij wezenlijk bij aan de missie om meer mensen meer in beweging te krijgen.

Nederlandse Loterij omarmt haast vanzelfsprekend de NOC*NSF Nationale Sportweek. De week waarin sportland Nederland zich inspant om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en de sport te vinden die bij hen past, sluit vrijwel naadloos aan bij wat Nederlandse Loterij wil bewerkstelligen met haar ondersteuning van de sport. Sport doet iets met je, dat ervaart iedereen die in beweging komt. Wat dat precies is, hebben NOC*NSF en Nederlandse Loterij samen met een team van woordkunstenaars onder woorden gebracht in een ode aan de sport tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek.

Sport en Nederlandse Loterij, een ware #WinWin