‘We zijn samen de weg ingeslagen van de lange adem. Stap voor stap komen we dichterbij de finishlijn.’

Geen enkel plan van aanpak is hetzelfde!

Inclusie en diversiteit binnen het DNA van de sportbond

Begin 2021 ondertekenden 32 sportbonden het Charter Inclusie en Diversiteit, dat door NOC*NSF en sportbonden is opgesteld. Hiermee spraken deze sportbonden de intentie uit om dit jaar aan de slag te gaan met inclusie en diversiteit. NOC*NSF heeft deze sportbonden ondersteund door middel van procesbegeleiding op maat. “We hebben het echt grondig aangepakt”, aldus Sam de Vor, programmamanager inclusieve sport. “We hebben samen onderzocht waar we staan en wat we beter kunnen doen. Elke bond heeft voor zich bepaald hoe zij het invullen, zodat het past bij het DNA van de bond zelf. Op basis van de behoeftes van de bonden zijn er vervolgens procesbegeleiders in gesprek gegaan met bonden met een vergelijkbare ondersteuningsvraag. Binnen deze clusters hebben we allerlei experts ingezet om daarbij te helpen. Het mooie resultaat daarvan: geen enkel plan van aanpak is hetzelfde!”

Sam De Vor

Van de 32 bonden schat De Vor in dat 80% nog in 2021 het plan van aanpak afrondt. “En de andere bonden zijn al flink op weg en worden begin 2022 verder ondersteund.” Hij is erg enthousiast over de manier, waarop de deelnemende bonden hebben nagedacht over hoe het thema wordt opgepakt. “Je ziet bij een aantal bonden dat zij zich met name richten op de interne organisatie. De KNVB is daar een voorbeeld van. Waar ik erg trots op ben, is dat die bond bovendien heel veel andere bonden met de bij hen al aanwezige kennis ondersteund heeft.” Andere bonden zetten in hun plan van aanpak vooral de achterban, hun clubs en leden, centraal om zo toe te werken naar een inclusieve sport waar echt íedereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt. Weer andere bonden combineren de invalshoeken. De Vor: “Een mooi voorbeeld is de Base- en Softbalbond. Zij nemen zowel de diversiteit binnen de eigen organisatie, de communicatie over de grote waarde van de Kingdom Teams, als het binnen de clubs aandacht schenken aan LHBTI-acceptatie mee in hun plan. Zo sluit het perfect aan.”

Invulling die past bij de bond

Fnaan Woldegiorgis

“Bij ons staat het thema sinds 2018 actief op de agenda”, vertelt Fnaan Woldegiorgis, Hoofd Diversiteit en Inclusie bij de KNVB. “Wij willen als bond de beste beslissingen nemen voor het voetbal, onze leden en clubs. Als we niet begrijpen wat hen drijft, dan lukt dat niet. Om dit te kunnen realiseren moeten wij als organisatie ook diverse achtergronden, kwaliteiten, ervaringen en inzichten hebben binnen onze organisatie. Bovendien is het belangrijkste dat iedereen zich onderdeel van team voelt. We zijn intern op verschillende vlakken actief bezig. Bijvoorbeeld door het wervings- en selectieproces te objectiveren: geen cv en motivatiebrief meer, maar gerichter werven en selecteren door het stellen van functiegerelateerde vragen. Daar organiseren we nu workshops voor, die ervoor moeten zorgen dat alle leidinggevenden zo gaan werken. Pas als iedereen zich welkom voelt kunnen we de beste kandidaten selecteren. We vinden het belangrijk dat het bevorderen van inclusiviteit top of mind is binnen de organisatie; zo hebben we in oktober de Diversity Week gebruikt om iedereen te laten ervaren wat het thema behelst.”

KNVB: grondslag voor betere dienstverlening

Barbara Mura

Een bond, die zich binnen het thema vooral op de achterban richt, is bijvoorbeeld Badminton Nederland. Directeur Barbara Mura ziet dat zij daar nog grote stappen in kunnen maken. “Als organisatie willen wij iedereen de kans bieden om te sporten. Juist nu, tijdens de corona pandemie, hebben we kunnen zien hoe belangrijk gezondheid is en daar willen we aan bijdragen. Via onze verenigingen willen we zo veel mogelijk mensen bereiken.” Eén van de doelgroepen, waar het plan van aanpak van Badminton Nederland zich op richt, zijn de ouderen. Zij ervaren volgens Mura dezelfde problemen als de andere kwetsbare doelgroepen. Daarnaast wil de bond ook voor vrouwen graag de mogelijkheden verbeteren.

De plannen van de ruim dertig bonden betekenen zeker niet dat er ook overal meteen resultaat te zien is. “Maar wel dat er reflectie plaats vindt en dat er serieus mee aan de slag wordt gegaan”, zegt De Vor. “Nog een laatste voorbeeld: de NSkiV hebben in hun plan van aanpak heel mooi verwoord dat diversiteit en inclusie niet van vandaag op morgen te realiseren is. Zij hebben een meerjarenplan gemaakt, waarin ze vier jaar vooruit kijken en stap voor stap verbeteren willen. Waarbij ze ook nog heel mooi een directe verbinding leggen naar een sociaal veilig sportklimaat. Zelf gebruik ik daarvoor vaak de metafoor van de marathon. We zijn samen de weg ingeslagen van de lange adem. Stap voor stap komen we dichterbij de finishlijn.”

Iedereen de kans bieden om te sporten

‘We zijn samen de weg ingeslagen van de lange adem. Stap voor stap komen we dichterbij de finishlijn.’

Geen enkel plan van aanpak is hetzelfde!

Inclusie en diversiteit binnen het DNA van de sportbond

Begin 2021 ondertekenden 32 sportbonden het Charter Inclusie en Diversiteit, dat door NOC*NSF en sportbonden is opgesteld. Hiermee spraken deze sportbonden de intentie uit om dit jaar aan de slag te gaan met inclusie en diversiteit. NOC*NSF heeft deze sportbonden ondersteund door middel van procesbegeleiding op maat. “We hebben het echt grondig aangepakt”, aldus Sam de Vor, programmamanager inclusieve sport. “We hebben samen onderzocht waar we staan en wat we beter kunnen doen. Elke bond heeft voor zich bepaald hoe zij het invullen, zodat het past bij het DNA van de bond zelf. Op basis van de behoeftes van de bonden zijn er vervolgens procesbegeleiders in gesprek gegaan met bonden met een vergelijkbare ondersteuningsvraag. Binnen deze clusters hebben we allerlei experts ingezet om daarbij te helpen. Het mooie resultaat daarvan: geen enkel plan van aanpak is hetzelfde!”

Sam De Vor

Van de 32 bonden schat De Vor in dat 80% nog in 2021 het plan van aanpak afrondt. “En de andere bonden zijn al flink op weg en worden begin 2022 verder ondersteund.” Hij is erg enthousiast over de manier, waarop de deelnemende bonden hebben nagedacht over hoe het thema wordt opgepakt. “Je ziet bij een aantal bonden dat zij zich met name richten op de interne organisatie. De KNVB is daar een voorbeeld van. Waar ik erg trots op ben, is dat die bond bovendien heel veel andere bonden met de bij hen al aanwezige kennis ondersteund heeft.” Andere bonden zetten in hun plan van aanpak vooral de achterban, hun clubs en leden, centraal om zo toe te werken naar een inclusieve sport waar echt íedereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt. Weer andere bonden combineren de invalshoeken. De Vor: “Een mooi voorbeeld is de Base- en Softbalbond. Zij nemen zowel de diversiteit binnen de eigen organisatie, de communicatie over de grote waarde van de Kingdom Teams, als het binnen de clubs aandacht schenken aan LHBTI-acceptatie mee in hun plan. Zo sluit het perfect aan.”

Invulling die past bij de bond

Fnaan Woldegiorgis

“Bij ons staat het thema sinds 2018 actief op de agenda”, vertelt Fnaan Woldegiorgis, Hoofd Diversiteit en Inclusie bij de KNVB. “Wij willen als bond de beste beslissingen nemen voor het voetbal, onze leden en clubs. Als we niet begrijpen wat hen drijft, dan lukt dat niet. Om dit te kunnen realiseren moeten wij als organisatie ook diverse achtergronden, kwaliteiten, ervaringen en inzichten hebben binnen onze organisatie. Bovendien is het belangrijkste dat iedereen zich onderdeel van team voelt. We zijn intern op verschillende vlakken actief bezig. Bijvoorbeeld door het wervings- en selectieproces te objectiveren: geen cv en motivatiebrief meer, maar gerichter werven en selecteren door het stellen van functiegerelateerde vragen. Daar organiseren we nu workshops voor, die ervoor moeten zorgen dat alle leidinggevenden zo gaan werken. Pas als iedereen zich welkom voelt kunnen we de beste kandidaten selecteren. We vinden het belangrijk dat het bevorderen van inclusiviteit top of mind is binnen de organisatie; zo hebben we in oktober de Diversity Week gebruikt om iedereen te laten ervaren wat het thema behelst.”

KNVB: grondslag voor betere dienstverlening

Barbara Mura

Een bond, die zich binnen het thema vooral op de achterban richt, is bijvoorbeeld Badminton Nederland. Directeur Barbara Mura ziet dat zij daar nog grote stappen in kunnen maken. “Als organisatie willen wij iedereen de kans bieden om te sporten. Juist nu, tijdens de corona pandemie, hebben we kunnen zien hoe belangrijk gezondheid is en daar willen we aan bijdragen. Via onze verenigingen willen we zo veel mogelijk mensen bereiken.” Eén van de doelgroepen, waar het plan van aanpak van Badminton Nederland zich op richt, zijn de ouderen. Zij ervaren volgens Mura dezelfde problemen als de andere kwetsbare doelgroepen. Daarnaast wil de bond ook voor vrouwen graag de mogelijkheden verbeteren.

De plannen van de ruim dertig bonden betekenen zeker niet dat er ook overal meteen resultaat te zien is. “Maar wel dat er reflectie plaats vindt en dat er serieus mee aan de slag wordt gegaan”, zegt De Vor. “Nog een laatste voorbeeld: de NSkiV hebben in hun plan van aanpak heel mooi verwoord dat diversiteit en inclusie niet van vandaag op morgen te realiseren is. Zij hebben een meerjarenplan gemaakt, waarin ze vier jaar vooruit kijken en stap voor stap verbeteren willen. Waarbij ze ook nog heel mooi een directe verbinding leggen naar een sociaal veilig sportklimaat. Zelf gebruik ik daarvoor vaak de metafoor van de marathon. We zijn samen de weg ingeslagen van de lange adem. Stap voor stap komen we dichterbij de finishlijn.”

Iedereen de kans bieden om te sporten