3

In 2021

  • Zijn 32 sportbonden en1sportkoepel gestart met het plan van aanpak inclusie en diversiteit
  • Hebben 28 sportbonden het plan van aanpak inclusie en diversiteit al volledig afgerond

  • Zijn 2 bonden in de afrondende fase voor het plan van aanpak inclusie en diversiteit

  •       sportbonden sluiten in 2022 aan bij het charter 2.0 om een plan van aanpak te schrijven.


  • Zijn 32 sportbonden en1sportkoepel gestart met het plan van aanpak inclusie en diversiteit
  • Hebben 26 sportbonden het plan van aanpak inclusie en diversiteit al volledig afgerond

  • Zijn 4 bonden in de afrondende fase voor het plan van aanpak inclusie en diversiteit

In 2021

Geen sportbond is hetzelfde. En dat zie je terug in de plannen die er gedurende het jaar zijn gemaakt en opgeleverd. Ieder plan is uniek, met eigen aandachtspunten, doelen en doelgroepen. Een ding komt overeen: bonden gaan zich hard maken voor meer inclusie en diversiteit binnen eigen werkorganisatie en sportomgeving!

Geen plan van aanpak is hetzelfde!