Een goede focus leidt tot resultaat

Een duurzame integratie van inclusie en diversiteit is voor iedere bond anders. Immers kampt iedere bond met andere kansen, drempels en (sport)omgevingen. Wat wél unaniem terugkomt is een duidelijke focus.

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond is gedurende het jaar 2021 actief aan de slag gegaan met de thema’s inclusie en diversiteit binnen het nieuwe strategische plan van de bond. Hierin had focus op doelgroepen een belangrijke rol. Pieter Clausing, verantwoordelijk voor het proces bij de KNSB: “Je kunt je wel tot iedereen richten, maar in de praktijk leidt dat er toe dat je van alles een beetje doet en geen resultaten behaalt.”

Het belang van focus

“Binnen de KNSB hebben we de onderwerpen benoemd die wij belangrijk vinden en waar we graag mee aan de slag willen gaan. Inclusiviteit behoort daarbij. Dat betekent dat iedereen zich welkom voelt in onze sport en geen drempels ervaart voor deelname. Diversiteit, is geen doel op zich: we zijn er van overtuigd dat een inclusieve sport leidt tot een diverse sport.”

“We zijn een kleine bond met veel werkvelden. Dus je moet kiezen waar je prioriteit legt. Inclusie is een breed en complex thema met veel verschillende doelgroepen. Hier kunnen we ons niet allemaal mee bezig houden. In de praktijk leidt dat er toe dat je van alles een beetje doet maar geen resultaten behaalt. We kiezen er dus voor om selectief aan de slag te gaan en écht resultaat te behalen.”

Hoe leg je focus?

“Het thema is binnen de KNSB verankerd in de strategische koers voor de komende jaren. Dat is belangrijk want daarmee is het automatisch benoemd als prioriteit. Die keuze is met het ondertekenen van het Charter Inclusie & Diversiteit bevestigd.”

“In 2022 gaan we aan de slag met het verkennen van de verschillende doelgroepen. We willen beter weten of en voor wie we nog niet inclusief zijn, wie er belemmeringen ervaren om onze sport uit te oefenen, of wie zich niet welkom voelen. Hiervoor gaan we in gesprek met onze verenigingen en met partijen die deze doelgroepen beter kennen: bijvoorbeeld het Gehandicaptensport Nederland. Op basis hiervan selecteren we specifiekere doelgroepen  en willen  in samenwerking met de verenigingen interventies ontwikkelen en pilots uitvoeren om sportdeelname voor die groepen te verhogen. Afhankelijk van het resultaat van de pilots zullen we vervolgens gaan uitbreiden en opschalen.”

Focus in de praktijk

Waar richten we ons op bij het streven naar een meer diverse en inclusieve sport? De focus kan liggen op de eigen organisatie van de sportbond en/of op de sporters zelf en de clubs die zijn aangesloten bij de bond. Werken aan zowel de interne bondsorganisatie als aan diversiteit en inclusie binnen de sport zelf heeft voordelen. Via deze Inspiratielijst kan je een beter gevoel krijgen bij de twee richtingen van focus en zo ook zelf betere keuzes maken. Download hem hier

Een goede focus leidt tot resultaat

Een duurzame integratie van inclusie en diversiteit is voor iedere bond anders. Immers kampt iedere bond met andere kansen, drempels en (sport)omgevingen. Wat wél unaniem terugkomt is een duidelijke focus.

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond is gedurende het jaar 2021 actief aan de slag gegaan met de thema’s inclusie en diversiteit binnen het nieuwe strategische plan van de bond. Hierin had focus op doelgroepen een belangrijke rol. Pieter Clausing, verantwoordelijk voor het proces bij de KNSB: “Je kunt je wel tot iedereen richten, maar in de praktijk leidt dat er toe dat je van alles een beetje doet en geen resultaten behaalt.”

“Binnen de KNSB hebben we de onderwerpen benoemd die wij belangrijk vinden en waar we graag mee aan de slag willen gaan. Inclusiviteit behoort daarbij. Dat betekent dat iedereen zich welkom voelt in onze sport en geen drempels ervaart voor deelname. Diversiteit, is geen doel op zich: we zijn er van overtuigd dat een inclusieve sport leidt tot een diverse sport.”

“We zijn een kleine bond met veel werkvelden. Dus je moet kiezen waar je prioriteit legt. Inclusie is een breed en complex thema met veel verschillende doelgroepen. Hier kunnen we ons niet allemaal mee bezig houden. In de praktijk leidt dat er toe dat je van alles een beetje doet maar geen resultaten behaalt. We kiezen er dus voor om selectief aan de slag te gaan en écht resultaat te behalen.”

Het belang van focus

“Het thema is binnen de KNSB verankerd in de strategische koers voor de komende jaren. Dat is belangrijk want daarmee is het automatisch benoemd als prioriteit. Die keuze is met het ondertekenen van het Charter Inclusie & Diversiteit bevestigd.”

“In 2022 gaan we aan de slag met het verkennen van de verschillende doelgroepen. We willen beter weten of en voor wie we nog niet inclusief zijn, wie er belemmeringen ervaren om onze sport uit te oefenen, of wie zich niet welkom voelen. Hiervoor gaan we in gesprek met onze verenigingen en met partijen die deze doelgroepen beter kennen: bijvoorbeeld het Gehandicaptensport Nederland. Op basis hiervan selecteren we specifiekere doelgroepen  en willen  in samenwerking met de verenigingen interventies ontwikkelen en pilots uitvoeren om sportdeelname voor die groepen te verhogen. Afhankelijk van het resultaat van de pilots zullen we vervolgens gaan uitbreiden en opschalen.”

Hoe leg je focus?

Waar richten we ons op bij het streven naar een meer diverse en inclusieve sport? De focus kan liggen op de eigen organisatie van de sportbond en/of op de sporters zelf en de clubs die zijn aangesloten bij de bond. Werken aan zowel de interne bondsorganisatie als aan diversiteit en inclusie binnen de sport zelf heeft voordelen. Via deze Inspiratielijst kan je een beter gevoel krijgen bij de twee richtingen van focus en zo ook zelf betere keuzes maken. Download hem hier

Focus in de praktijk